rutor 2018 februari
Länk till FARR:s policydokument Länk till FARR:s tidning Artikel 14 Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Provisorisk EU-artikel
HEMLAG & PRAXISAktuelltFrågan om internflykt ska alltid prövas

Frågan om internflykt ska alltid prövas

Nya beslut från Migrationsöverdomstolen:

 • Innan en domstol fattar beslut om uppehållstillstånd på grund av skyddsbehov, måste domstolen pröva om det skulle gå att söka skydd inom hemlandet.
 • Förvarstagande för verkställighet får inte pågå mer än tolv månader, men om någon tas i förvar före slutligt avslag kan tiden bli längre.

 

Domstolen måste pröva om det finns internflyktsalternativ: En man från Afghanistan som i flygblad blivit utpekad av talibanerna blev inte trodd av Migrationsverket. Migrationsdomstolen däremot bedömde efter muntlig förhandling att mannen var trovärdig och inte kunde få skydd i hemlandet. Migrationsverket överklagade för att domstolen inte prövat om mannen kunde få skydd i någon annan del av landet. Det har ibland förekommit att en domstol uttryckligen låtit bli att pröva internflykt för att Migrationsverket - som har bevisbördan i just den frågan - inte tagit upp saken. I det här fallet hade domstolen inte alls nämnt internflykt. Migrationsöverdomstolen slår nu fast att frågan om internflykt är en integrerad del av skyddsprövningen. Om saken inte är utredd åligger det domstolen att se till att det blir gjort. Ärendet återförvisas till migrationsdomstolen. (Källor InfoTorg Juridik och kammarrätten i Stockholm)

 

Tolvmånadersgränsen för verkställighetsförvar ska räknas från slutligt avslag: En man greps i november 2011 när han befann sig illegalt i Sverige och togs i förvar för fastställande av identitet. Han sökte asyl men hölls kvar i förvar, enligt paragraferna om att det är "sannolikt" att utlänningen kommer att utvisas plus "anledning att anta" att han skulle hålla sig undan verkställighet. Efter tre månader hade han ett slutligt utvisningsbeslut. Efter ytterligare några veckor, i mars 2012, fick han ett nytt beslut om förvarstagande för att genomföra verkställigheten. Mannen blev kvar i förvar med upprepade förlängningar. När det gått ett år sedan det första förvarsbeslutet som inte gällde identitet, överklagade han med hänvisning till tolvmånadersgränsen för verkställighetsförvar som Sverige infört efter EU-direktivet om återsändande. Migrationsöverdomstolen slår nu fast att tiden som asylsökande inte ska ses som verkställighetsförvar i EU-direktivets bemärkelse. Men maxtiden tolv månader ska i sådana fall räknas från när utvisningsbeslutet vann laga kraft, oavsett hur länge det därefter dröjt att lämna över till polis och fatta nytt beslut om förvar. (Källor InfoTorg Juridik samt kammarrätten i Stockholm)

Läs mer: Asylnytt - aktuell praxis

orange knapp

Viktigt!

 • Förlängning och permanent uppehållstillstånd

  Denna artikel gäller alla som har haft tidsbegränsat tillstånd enligt den tillfälliga lagen och ska försöka få ett permanent tillstånd genom arbete. Reglerna gäller vid förlängning efter uppehållstillstånd på grund av skyddsbehov, ömmande...

  Läs mer ...

 • Förslaget till ändrad Utlänningslag - med tillägg

  Den 15 september presenterade en parlamentarisk kommitté ett förslag till ändringar främst i Utlänningslagen. Ändringarna ska enligt förslaget börja gälla samtidigt som den tillfälliga lagen har löpt ut, den 20 juli 2021. Regeringen har skickat ut...

  Läs mer ...

 • FARR om den framtida asylpolitiken

  "Flyktingen kom inte för att bli arbetskraft. Människor är olika, vissa lär sig snabbt, andra långsamt. Hotet från hemlandet finns oavsett om asylsökande har förmåga att lära sig språket eller inte. Asyllagen måste vara human, den måste se till...

  Läs mer ...

Kontakt

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391,
101 27  STOCKHOLM

Medlemssidor

Medlemssidorna är just nu stängda på grund av resursbrist. Vi hoppas kunna öppna ett nytt medlemsforum på en annan plattform.

Stöd FARR!

  

SWISH

123 327 8983

Postgiro 520890-5