Kopior sämre än inga dokument alls?

Att den asylsökande lämnar in en kopia av ett dokument från polisen i hemlandet är inte bara betydelselöst för ärendet - det kan till och med vara till nackdel. Det beskedet fick SvT Östnytt när de följde upp hur en utvisningshotad pakistanier behandlats.

FARR har reagerat på händelsen och kommer att ta upp saken vid ett möte med Migrationsverket i slutet av maj.

Mohsan Bokari, mannen som ska utvisas är son till en känd kvinnlig författare som hamnat i onåd sedan hon skrivit om kvinnors rättigheter. Modern finns också i Sverige och håller sig gömd, medan Mohsan hålls i förvar.

De dokument som Mohsan lämnat in för att visa att polisen i Pakistan söker honom har inte ens översatts av svenska myndigheter. Varken Migrationsverket eller domstolen ifrågasätter innehållet; det finns inget som tyder på att dokumenten skulle vara falska. Enda anledningen till att de inte vägs in är att de inte är originaldokument utan kopior.

När Östnytts reporter frågade Migrationsverket om det rentav skulle varit bättre för Mohsan att inte ha lämnat in några handlingar alls blev det överraskande svaret - ja!

"- För då är det ju hans ord som vi ska tro eller inte tro på. Men om han säger en sak och så lämnar han in en handling som har väldigt lågt bevisvärde, då blir det ju svårt att tro på hans ord också." svarade Jesper Starkerud vid Migrationsverkets förvaltningsprocessenhet.

Östnytt försökte ta reda på om pakistanska domstolar lämnar ut originalhandlingar. Det gör de inte.
"Det gör inte svenska domstolar heller. Och om man ber att få ut originalhandlingar från Migrationsverket blir svaret nej. Man kan bara få ut en kopia."

Enligt vad FARR erfar har ett försök att verkställa utvisningen av Mohsan stoppats efter att han förklarat sin situation för piloten, som vägrade att ta med honom. Mohsan har sedan tidigare kontakt med Asylgruppen Lund och nu även med ett nätverk i Flen.

Se inslaget i SvT Östnytt