Stopp för överföringar av barn inom EU

Den 6 juni fattade EU-domstolen ett efterlängtat beslut: Ensamkommande barn som söker asyl ska inte överföras till ett annat EU-land, även om de registrerats som asylsökande där. Det finns dock undantag, främst barn som redan fått negativt beslut.

Migrationsverket väntas inom några dagar komma med ett ställningstagande om hur domen ska tolkas.

Barn som idag håller sig undan i Sverige i väntan på att ett beslut om överföring ska preskriberas kommer troligen att kunna söka asyl igen och slippa leva som papperslösa. Eftersom domen blir direkt tillämplig ställde Migrationsverket för säkerhets skull in alla överföringar av ensamkommande barn redan för ett par dagar sedan.

Domen gäller inte barn som redan har fått slutligt avslag på asylansökan i ett annat EU-land.
Har barnet blivit över 18 genom en åldersbestämning i Sverige omfattas det inte heller. Det finns skäl att vara försiktig och avvakta Migrationsverkets tolkning även i vissa andra fall, till exempel om barnet fått tidsbegränsat uppehållstillstånd i ett EU-land, eller om barnet registrerats som vuxen i det andra landet.

Vilket EU-land som ska behandla en asylansökan styrs av "Dublinförordningen". Enligt en paragraf i förordningen ska ensamkommande barn få sin ansökan behandlad i det land där den lämnats in. EU-länderna har tvistat om vad detta betyder - menas det första landet där barnet ansökt, eller det senaste landet? Sverige har hållit på att det är det första landet som avses. Därför har barn sänts till det land där deras fingeravtryck tagits. Men nu slår EU-domstolen fast att barnets bästa ska vara avgörande. Det innebär att asylansökan ska prövas av det land där barnet har familij eller annars där barnet befinner sig, alltså det senaste landet.

Domen är en seger för alla barn, stödpersoner, aktivister och organisationer som har kämpat för att barn inte ska skickas tillbaka till länder där de misshandlats eller hamnat på gatan.

Läs mer: EU-domstolens pressmeddelande (på engelska)

Domen i sin helhet (på svenska)