rutor 2018 februari
Länk till FARR:s policydokument Länk till FARR:s tidning Artikel 14 Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Länk till EU-material
HEMLAG & PRAXISAktuelltMigrationsverket om Uzbekistan

Migrationsverket om Uzbekistan

Migrationsverket har publicerat en kommentar med anledning av att Europadomstolen kritiserat en utvisning till Uzbekistan. Svenska myndigheter hade kontaktat uzbekiska ambassaden vilket skulle utsatt personerna för en större risk vid återsändande.

Särskilda riskgrupper är enligt kommentaren personer som ägnar sig åt icke-sanktionerad religionsutövning, politiskt oppositionella, MR-aktivister, oberoende journalister och personer med anknytning till Andijan. Uzbekiska säkerhetstjänsten är mycket aktiv utomlands, vilket måste beaktas vid prövning av sur place-skäl. Bara det faktum att personen sökt asyl är dock inte tillräckligt för att ge skyddsbehov.

Om en person inte bedömts ha skyddsbehov ska Migrationsverket inte kontakta ambassaden utan personens tillstånd, men ärendet kan lämnas över till polis. Om personen åberopat att den tillhör en riskgrupp bör polisen vara försiktig med ambassadkontakter och vid tveksamhet tillfråga Migrationsverket. I sista hand kan verkställighetshinder prövas. Har personen inte sagt sig tillhöra en riskgrupp kan vanliga kontakter tas med ambassaden.

Hämta kommentaren

orange knapp

Viktigt!

  • Info till dig som vill gå med i FARR

    Beställningskupongen på FARR:s hemsida har en längre tid fungerat dåligt. Många enskilda och föreningar som försökt bli medlemmar i FARR eller prenumerera på Artikel 14 har fastnat i svårtydda bildfrågor eller att deras mailadress inte har...

    Läs mer ...

  • Frivilligorganisationernas krav till politikerna

    De senaste årens migrationspolitik har kännetecknats av en lång rad förändringar som genomförts i snabb takt utan regelrätta utredningar och förarbeten. Konsekvensanalyser har många gånger helt saknats." Så inleddes ett brev från representanter för...

    Läs mer ...

Kontakt

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391,
101 27  STOCKHOLM

Medlemssidor

Medlemssidorna är just nu stängda på grund av resursbrist. Vi hoppas kunna öppna ett nytt medlemsforum på en annan plattform.

Stöd FARR!

  

SWISH

123 327 8983

Postgiro 520890-5