Migrationsverket om Uzbekistan

Migrationsverket har publicerat en kommentar med anledning av att Europadomstolen kritiserat en utvisning till Uzbekistan. Svenska myndigheter hade kontaktat uzbekiska ambassaden vilket skulle utsatt personerna för en större risk vid återsändande.

Särskilda riskgrupper är enligt kommentaren personer som ägnar sig åt icke-sanktionerad religionsutövning, politiskt oppositionella, MR-aktivister, oberoende journalister och personer med anknytning till Andijan. Uzbekiska säkerhetstjänsten är mycket aktiv utomlands, vilket måste beaktas vid prövning av sur place-skäl. Bara det faktum att personen sökt asyl är dock inte tillräckligt för att ge skyddsbehov.

Om en person inte bedömts ha skyddsbehov ska Migrationsverket inte kontakta ambassaden utan personens tillstånd, men ärendet kan lämnas över till polis. Om personen åberopat att den tillhör en riskgrupp bör polisen vara försiktig med ambassadkontakter och vid tveksamhet tillfråga Migrationsverket. I sista hand kan verkställighetshinder prövas. Har personen inte sagt sig tillhöra en riskgrupp kan vanliga kontakter tas med ambassaden.

Hämta kommentaren