rutor 2018 februari
Länk till FARR:s policydokument Länk till FARR:s tidning Artikel 14 Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Länk till EU-material
HEMLAG & PRAXISAktuelltEuropadomstolen: Tjetjener vann, somalier förlorade

Europadomstolen: Tjetjener vann, somalier förlorade

Europadomstolen för mänskliga rättigheter bestämde nyligen att Sverige inte får sända ett par till Tjetjenien. Mannen har synliga tortyrskador vilket kan göra att han uppmärksammas, enligt domstolen, som dock var oenig. En annan instans, FN:s kommitté för mänskliga rättigheter, har stoppat utvisningen av en lesbisk kvinna från Bangladesh. Kommittén bedömde den faktiska risken för kvinnan och anser att den risken väger tyngre än eventuella brister i hennes berättelse.
En somalier från Mogadishu har däremot förlorat mot Sverige i Europadomstolen. Detta kan bli ett pilotfall. Europadomstolen har tidigare sagt att ingen får skickas till de södra eller centrala delarna av Somalia på grund av inbördeskriget. Detta bryts nu. Domstolen var oenig och domen kan komma att överklagas.

Här följer sammanfattningar av de tre besluten.

Tjetjen vars tortyrskador kan komma att uppmärksammas får inte utvisas

Beslut från Europadomstolen för mänskliga rättigheter: Ett par från Tjetjenien i Ryssland sökte asyl i Sverige. Mannen berättade att han arbetat som fotograferande journalist. Mellan 1995 och 2007 hade han samarbetat med rebellerna och dokumenterat en stor mängd övergrepp från regeringen mot civila. Fotografierna hade sänts till utländska TV-bolag, som BBC. Han ska också ha samarbetat med journalisten Anna Politkovskaja. År 2007 kidnappades kvinnan och utsattes för övergrepp. Även mannen greps och torterades. Bland annat brändes ett kors in i hans bröst. Trots de påtagliga skadorna fick paret avslag på grund av motsägelser och brist på bevis. Inte heller Europadomstolen bedömer historien som trovärdig, främst eftersom mannen trots uppmaning inte lyckats komma in med ett enda exempel på artiklar eller bilder han publicerat. Europadomstolen förbjuder trots detta Sverige att utvisa paret, för att de synliga tortyrskadorna skulle väcka regimens misstankar. Två domare reserverar sig. De anser att skadorna inte visar vad mannen gjort. (Application no. 61204/09)
Läs domen i sin helhet

Sverige förbjuds av FN:s mr-kommitté att utvisa lesbisk kvinna till Bangladesh

Beslut från FN:s kommitté för mänskliga rättigheter: En kvinna från Bangladesh giftes bort med en man i Sverige för att dölja att hon var lesbisk. Mannen slängde ut henne och hon återvände till hemlandet, där hon först hölls inlåst i hemmet men senare kastades ut. Då hennes läggning blev känd greps hon av polis, misshandlades och våldtogs i häktet. Hennes partner kidnappades av en islamistisk grupp och är sedan dess försvunnen. Kvinnan släpptes men hoten fortsatte. Hon återvände till Sverige och sökte asyl men fick avslag på grund av missförstånd i berättelsen, att hon inte hade skriftliga bevis och att hon kunde ha fått skydd av polisen i Bangladesh. Läkarintyg om hennes psykiska tillstånd hjälpte inte. Mr-kommittén påpekar att mindre brister i berättelsen inte motbevisar den faktiska risken för sexuella minoriteter i Bangladesh och att den behandling kvinnan redan utsatts för borde ha vägts in. En deportation skulle bryta mot artikel 7 i FN:s konvention om mänskliga rättigheter. (Communication No. 2149/2012)

Läs Migrationsverkets längre referat och hämta beslutet från kommittén

Europadomstolen tillåter utvisning till Mogadishu igen - oenigt beslut

Beslut från Europadomstolen för mänskliga rättigheter: En man från Somalia sökte asyl i Sverige, bland annat efter hotelser från al Shabab. Mannen ska ha uppgivit att hans hustru och barn tagit sin tillflykt till Somaliland, men sa senare att endast en dotter från ett tidigare äktenskap bott där. Migrationsverket misstrodde flyktberättelsen, men vid den tidpunkten utvisades ingen till södra och centrala Somalia. Mannen fick utvisningsbeslut med hänvisning till att han kunde bosätta sig i Somaliland. Europadomstolen underkänner internflyktsalternativet för att mannens anknytning till Somaliland är för svag. Samtidigt anser Europadomstolen att säkerhetsläget nu är så förbättrat i Mogadishu att mannen skulle kunna återvända dit. Två ledamöterna är oeniga. De påpekar att domstolen gjorde en mycket grundligare värdering av riskerna och internflyktssituationen 2011, då den slog fast att ingen ska utvisas till Mogadishu. Reservanterna hänvisar också till UNHCR:s uttalande i juli 2013 om att den stora majoriteten somalier i exil fortfarande är i behov av asyl. Europadomstolens beslut blir dock att mannen får utvisas. (Application no. 886/11)

Läs beslutet i sin helhet

Läs längre referat av Migrationsverket

Fler praxisnotiser finns i Asylnytt

 

orange knapp

Viktigt!

  • Info till dig som vill gå med i FARR

    Beställningskupongen på FARR:s hemsida har en längre tid fungerat dåligt. Många enskilda och föreningar som försökt bli medlemmar i FARR eller prenumerera på Artikel 14 har fastnat i svårtydda bildfrågor eller att deras mailadress inte har...

    Läs mer ...

  • Frivilligorganisationernas krav till politikerna

    De senaste årens migrationspolitik har kännetecknats av en lång rad förändringar som genomförts i snabb takt utan regelrätta utredningar och förarbeten. Konsekvensanalyser har många gånger helt saknats." Så inleddes ett brev från representanter för...

    Läs mer ...

Kontakt

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391,
101 27  STOCKHOLM

Medlemssidor

Medlemssidorna är just nu stängda på grund av resursbrist. Vi hoppas kunna öppna ett nytt medlemsforum på en annan plattform.

Stöd FARR!

  

SWISH

123 327 8983

Postgiro 520890-5