rutor 2018 februari
Länk till FARR:s policydokument Länk till FARR:s tidning Artikel 14 Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Länk till EU-material
HEMLAG & PRAXISAktuelltVuxna barn kan ha rätt till familjeliv

Vuxna barn kan ha rätt till familjeliv

För tredje gången på kort tid har Migrationsöverdomstolen använt Europakonventionens paragraf 8 om vars och ens rätt till sitt privat- och familjeliv till skydd för unga vuxna som riskerar att skiljas från sina föräldrar. De tidigare fallen rörde familjer där föräldrarna fått uppehållstillstånd efter preskription och frågan var om hemmavarande barn kunde omfattas trots att de fyllt 18. Det nya fallet rör en familj med vuxna barn som riskerade att splittras genom att några av dem skulle skickas till Italien. Beslutet blev att hela familjen får söka asyl här.

En kvinna från Syrien med flera barn, varav två numera är vuxna, hade sökt asyl i Sverige men fick beslut om överföring till Italien enligt Dublinförordningen, dvs att de skulle skickas för att söka asyl i ett annat EU-land. De överklagade med hänvisning till de dåliga mottagningsförhållandena i Italien. Migrationsöverdomstolen slog fast att Migrationsverket har rätt att utgå från att andra EU-länder sköter sina åligganden, särskilt som Europadomstolen accepterat överföringar till Italien. Men under proceduren hade maken/fadern anlänt och får söka asyl i Sverige. Därför beslutade Migrationsöverdomstolen att de övriga familjemedlemmarna också ska få söka asyl i Sverige på grund av familjens rätt till familjeliv enligt Europakonventionen för mänskliga rättigheter. Detta gäller även de barn som fyllt 18. Migrationsverket skrev i sitt yttrande att familjen hade kunnat gå med på att åka till Italien allesammans. Men detta betraktar Migrationsöverdomstolen som ett sätt att försöka gå förbi Dublinförordningen, eftersom hela familjen vid den tiden befann sig i Sverige.

Målnummer UM 1412-13 och 1413-13.

Mer aktuell praxis i Asylnytt

orange knapp

Viktigt!

  • Info till dig som vill gå med i FARR

    Beställningskupongen på FARR:s hemsida har en längre tid fungerat dåligt. Många enskilda och föreningar som försökt bli medlemmar i FARR eller prenumerera på Artikel 14 har fastnat i svårtydda bildfrågor eller att deras mailadress inte har...

    Läs mer ...

  • Frivilligorganisationernas krav till politikerna

    De senaste årens migrationspolitik har kännetecknats av en lång rad förändringar som genomförts i snabb takt utan regelrätta utredningar och förarbeten. Konsekvensanalyser har många gånger helt saknats." Så inleddes ett brev från representanter för...

    Läs mer ...

Kontakt

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391,
101 27  STOCKHOLM

Medlemssidor

Medlemssidorna är just nu stängda på grund av resursbrist. Vi hoppas kunna öppna ett nytt medlemsforum på en annan plattform.

Stöd FARR!

  

SWISH

123 327 8983

Postgiro 520890-5