Vuxna barn kan ha rätt till familjeliv

För tredje gången på kort tid har Migrationsöverdomstolen använt Europakonventionens paragraf 8 om vars och ens rätt till sitt privat- och familjeliv till skydd för unga vuxna som riskerar att skiljas från sina föräldrar. De tidigare fallen rörde familjer där föräldrarna fått uppehållstillstånd efter preskription och frågan var om hemmavarande barn kunde omfattas trots att de fyllt 18. Det nya fallet rör en familj med vuxna barn som riskerade att splittras genom att några av dem skulle skickas till Italien. Beslutet blev att hela familjen får söka asyl här.

En kvinna från Syrien med flera barn, varav två numera är vuxna, hade sökt asyl i Sverige men fick beslut om överföring till Italien enligt Dublinförordningen, dvs att de skulle skickas för att söka asyl i ett annat EU-land. De överklagade med hänvisning till de dåliga mottagningsförhållandena i Italien. Migrationsöverdomstolen slog fast att Migrationsverket har rätt att utgå från att andra EU-länder sköter sina åligganden, särskilt som Europadomstolen accepterat överföringar till Italien. Men under proceduren hade maken/fadern anlänt och får söka asyl i Sverige. Därför beslutade Migrationsöverdomstolen att de övriga familjemedlemmarna också ska få söka asyl i Sverige på grund av familjens rätt till familjeliv enligt Europakonventionen för mänskliga rättigheter. Detta gäller även de barn som fyllt 18. Migrationsverket skrev i sitt yttrande att familjen hade kunnat gå med på att åka till Italien allesammans. Men detta betraktar Migrationsöverdomstolen som ett sätt att försöka gå förbi Dublinförordningen, eftersom hela familjen vid den tiden befann sig i Sverige.

Målnummer UM 1412-13 och 1413-13.

Mer aktuell praxis i Asylnytt