rutor 2018 februari
Länk till FARR:s policydokument Länk till FARR:s tidning Artikel 14 Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Länk till EU-material
HEMLAG & PRAXISAktuelltGömt barn kan ha god man

Gömt barn kan ha god man

I slutet av december beslutade Högsta Förvaltningsdomstolen att Migrationsverket måste ersätta en kommun som betalat god man för ett barn som håller sig undan.

Det var en ensamkommande flicka placerad i Örebro kommun som avvikit från sitt familjehem efter att ha fått avslag på asylansökan. Kommunen fortsatte att arvodera hennes gode man, men Migrationsverket vägrade ersätta kommunen, med motivering att flickan inte längre omfattades av Lagen om mottagande av asylsökande (LMA). Migrationsverket jämförde med att den som håller sig undan inte får dagbidrag enligt LMA. Örebro kommun överklagade och fick rätt i förvaltningsrätten. Migrationsverket drev saken vidare, men nu har både kammarrätten och Högsta förvaltningsdomstolen gått på kommunens linje. Enligt Högsta förvaltningsdomstolen framgår det av lagen att en person kan omfattas trots att dagbidrag inte utgår.

Flera rättigheter för papperslösa barn har erkänts under 2013.

 • Den 1 juli 2013 lagstadgades alla barns rätt att gå i skola i Sverige, oavsett status. Lagen gäller även gymnasieskola, särskola och förskoleklass.
 • Malmö kommunfullmäktige slog för några veckor sedan fast att papperslösa barn i Malmö ska kunna få fullt stöd av socialtjänsten, precis som andra barn.
 • I Stockholm beslutade kulturförvaltningen i december att papperslösa under 2014 ska få rätt att låna på stadens bibliotek. Detta gäller även vuxna.

Domstolens pressmeddelande om ersättning för god man

Örebro kommuns pressmeddelande

Artikel i Nerikes Allehanda: Gömda flyktingbarn får rätt till god man

Riksdagens beslut om skolgång för alla barn

SvT Nyheter om socialtjänsten och papperslösa

Folkpartiets pressmeddelande om Stockholms bibliotek

orange knapp

Viktigt!

 • Info till dig som vill gå med i FARR

  Beställningskupongen på FARR:s hemsida har en längre tid fungerat dåligt. Många enskilda och föreningar som försökt bli medlemmar i FARR eller prenumerera på Artikel 14 har fastnat i svårtydda bildfrågor eller att deras mailadress inte har...

  Läs mer ...

 • Frivilligorganisationernas krav till politikerna

  De senaste årens migrationspolitik har kännetecknats av en lång rad förändringar som genomförts i snabb takt utan regelrätta utredningar och förarbeten. Konsekvensanalyser har många gånger helt saknats." Så inleddes ett brev från representanter för...

  Läs mer ...

Kontakt

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391,
101 27  STOCKHOLM

Medlemssidor

Medlemssidorna är just nu stängda på grund av resursbrist. Vi hoppas kunna öppna ett nytt medlemsforum på en annan plattform.

Stöd FARR!

  

SWISH

123 327 8983

Postgiro 520890-5