Gömt barn kan ha god man

I slutet av december beslutade Högsta Förvaltningsdomstolen att Migrationsverket måste ersätta en kommun som betalat god man för ett barn som håller sig undan.

Det var en ensamkommande flicka placerad i Örebro kommun som avvikit från sitt familjehem efter att ha fått avslag på asylansökan. Kommunen fortsatte att arvodera hennes gode man, men Migrationsverket vägrade ersätta kommunen, med motivering att flickan inte längre omfattades av Lagen om mottagande av asylsökande (LMA). Migrationsverket jämförde med att den som håller sig undan inte får dagbidrag enligt LMA. Örebro kommun överklagade och fick rätt i förvaltningsrätten. Migrationsverket drev saken vidare, men nu har både kammarrätten och Högsta förvaltningsdomstolen gått på kommunens linje. Enligt Högsta förvaltningsdomstolen framgår det av lagen att en person kan omfattas trots att dagbidrag inte utgår.

Flera rättigheter för papperslösa barn har erkänts under 2013.

Domstolens pressmeddelande om ersättning för god man

Örebro kommuns pressmeddelande

Artikel i Nerikes Allehanda: Gömda flyktingbarn får rätt till god man

Riksdagens beslut om skolgång för alla barn

SvT Nyheter om socialtjänsten och papperslösa

Folkpartiets pressmeddelande om Stockholms bibliotek