rutor 2018 februari
Länk till FARR:s policydokument Länk till FARR:s tidning Artikel 14 Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Länk till EU-material
HEMLAG & PRAXISAktuellt
Denna sida innehåller referat av utvalda beslut i migrationsärenden. De flesta är hämtade från nyhetsbrevet Asylnytt. Ansvarig för sammanfattningarna är Sanna Vestin. För att hitta fler viktiga beslut, se Asylnytts praxis-sida som uppdateras ca varannan vecka.

Femtonåring slapp återreseförbud

Migrationsöverdomstolen upphävde i slutet av 2015 ett beslut om återreseförbud för en femtonåring från Somalia.

Flickan hade sökt asyl men fått avslag. Hon fick fem månader på sig att lämna landet och uppmanades att samarbeta vid tre återvändandesamtal. Hon försökte hitta sin mor via Röda Korset och genom en kusin. När tidsfristen att lämna Sverige frivilligt löpt ut fick femtonåringen ett återreseförbud. Migrationsöverdomstolen påpekar att Migrationsverket har ett särskilt ansvar när det gäller ensamkommande barn. Huvudansvaret får inte läggas på barnet. I det här fallet har barnet har kommit på samtalen och medverkat så mycket som det kan krävas, medan Migrationsverket inte har gjort något för att utreda mottagandet. Därför upphäver Migrationsöverdomstolen återreseförbudet.

Hämta referat från Kammarrätten

Sökande som kan visa att de är från Eritrea får stanna

I mitten av december kom Migrationsverket med ett nytt ställningstagande gällande asylsökande från Eritrea. I rapporten hänvisas det mycket till personliga omständigheter, men sammanfattningen lyder ändå att det generella antagandet ska vara att personer från Eritrea får uppehållstillstånd med bakgrund av läget som råder i landet.

Läs mer...

Migrationsöverdomstolen om utvisning inom EU

Den som utvisas till ett land utanför EU ska normalt få en viss tid på sig för att återvända frivilligt. Om tidsfristen inte följs kan personen utvisas med tvång och även förbjudas att återvända till EU-området under ett eller flera år. Reglerna om detta i EU:s återvändandedirektiv gäller inte för utvisningar inom EU. Men motsvarande paragrafer i den svenska utlänningslagen gör ingen skillnad mellan utvisning inom och utanför EU. Nu har Migrationsöverdomstolen slagit fast att det är Utlänningslagen som gäller, åtminstone när det gäller tidsfristen.

Läs mer...

Irakfall till Europadomstolens högsta kammare

Kan en gammal konflikt med Al Qaida fortfarande hindra utvisning till Irak? Det är frågan när Europadomstolens högsta kammare kommer att behandla en utvisning från Sverige till Irak. Ärendet gäller en familj från Bagdad. Mannen hade ett företag med enbart amerikanska kunder och hade utsatts för flera attentat från al Qaida. Senaste tillfället var 2008 då en dotter hade dödats. Sedan hade familjen flyttat runt i Bagdad och inte vågat söka skydd hos myndigheterna.

Läs mer...

UNHCR: Skicka ingen till Libyen!

FN:s flyktingorgan UNHCR uppdaterade i oktober sitt ställningstagande om utvisningar till Libyen. Alla stater uppmanas att ställa in utvisningar till Libyen tills säkerhetsläget och den humanitära situationen har förbättrats betydligt. Eftersom regeringen inte har kontroll över landet finns inga säkra internflyktsalternativ. UNHCR påpekar att det är en minimistandard att skjuta upp tvångsutvisningar. Många från Libyen är i behov av skydd enligt FN:s flyktingkonvention. Bland flyktingarna finns också personer från andra länder som redan har flyktingstatus men inte kan skyddas i Libyen.

Läs ställningstagandet

Många avslag vid extrasession mot tortyr

FN:s kommitté mot tortyr, CAT, som normalt sammanträder två perioder per år, hade en extra session i juli-augusti. CAT behandlade där åtta utvisningsärenden. I endast ett av ärendena fann CAT att utvisningen bröt mot tortyrkonventionen. Det rörde en utvisning från Kazakstan till Ryssland (Ingusjien). Två friande ärenden gällde utvisningar från Sverige till Vitryssland och Ryssland (Tjetjenien). Ytterligare en utvisning till Tjetjenien från Sverige hade redan behandlats av Europadomstolen och prövades därför inte i sak av CAT. Därmed har fem Tjetjenien-ärenden från Sverige avslagits eller avvisats av CAT på kort tid.

Läs mer...

Nytt från Europadomstolen

Europadomstolen för mänskliga rättigheter har för första gången prövat ett ärende som gällde utvisning till Syrien. Ryssland förbjöds att utvisa tre personer som gripits efter att ha arbetat utan tillstånd. Domstolen vägde in rapporter från FN:s flyktingorgan UNHCR och Human Rights Watch samt männens egna berättelser.

Ett uppmärksammat ärende rörande en familj från Irak som ska utvisas från Sverige, kommer att tas upp av Europadomstolens högsta kammare. Flera andra ärenden av intresse för asylsökande har under oktober släppts från vidare prövning av Europadomstolen, till exempel ett om vad en ambassad har för skyldigheter gentemot ett asylsökande barn.

Läs mer...
orange knapp

Viktigt!

  • Info till dig som vill gå med i FARR

    Beställningskupongen på FARR:s hemsida har en längre tid fungerat dåligt. Många enskilda och föreningar som försökt bli medlemmar i FARR eller prenumerera på Artikel 14 har fastnat i svårtydda bildfrågor eller att deras mailadress inte har...

    Läs mer ...

  • Frivilligorganisationernas krav till politikerna

    De senaste årens migrationspolitik har kännetecknats av en lång rad förändringar som genomförts i snabb takt utan regelrätta utredningar och förarbeten. Konsekvensanalyser har många gånger helt saknats." Så inleddes ett brev från representanter för...

    Läs mer ...

Kontakt

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391,
101 27  STOCKHOLM

Medlemssidor

Medlemssidorna är just nu stängda på grund av resursbrist. Vi hoppas kunna öppna ett nytt medlemsforum på en annan plattform.

Stöd FARR!

  

SWISH

123 327 8983

Postgiro 520890-5