rutor 2018 februari
Länk till FARR:s policydokument Länk till FARR:s tidning Artikel 14 Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Länk till EU-material
HEMLAG & PRAXISAktuellt
Denna sida innehåller referat av utvalda beslut i migrationsärenden. De flesta är hämtade från nyhetsbrevet Asylnytt. Ansvarig för sammanfattningarna är Sanna Vestin. För att hitta fler viktiga beslut, se Asylnytts praxis-sida som uppdateras ca varannan vecka.

Migrationsöverdomstolen om utvisning inom EU

Den som utvisas till ett land utanför EU ska normalt få en viss tid på sig för att återvända frivilligt. Om tidsfristen inte följs kan personen utvisas med tvång och även förbjudas att återvända till EU-området under ett eller flera år. Reglerna om detta i EU:s återvändandedirektiv gäller inte för utvisningar inom EU. Men motsvarande paragrafer i den svenska utlänningslagen gör ingen skillnad mellan utvisning inom och utanför EU. Nu har Migrationsöverdomstolen slagit fast att det är Utlänningslagen som gäller, åtminstone när det gäller tidsfristen.

Läs mer...

Irakfall till Europadomstolens högsta kammare

Kan en gammal konflikt med Al Qaida fortfarande hindra utvisning till Irak? Det är frågan när Europadomstolens högsta kammare kommer att behandla en utvisning från Sverige till Irak. Ärendet gäller en familj från Bagdad. Mannen hade ett företag med enbart amerikanska kunder och hade utsatts för flera attentat från al Qaida. Senaste tillfället var 2008 då en dotter hade dödats. Sedan hade familjen flyttat runt i Bagdad och inte vågat söka skydd hos myndigheterna.

Läs mer...

UNHCR: Skicka ingen till Libyen!

FN:s flyktingorgan UNHCR uppdaterade i oktober sitt ställningstagande om utvisningar till Libyen. Alla stater uppmanas att ställa in utvisningar till Libyen tills säkerhetsläget och den humanitära situationen har förbättrats betydligt. Eftersom regeringen inte har kontroll över landet finns inga säkra internflyktsalternativ. UNHCR påpekar att det är en minimistandard att skjuta upp tvångsutvisningar. Många från Libyen är i behov av skydd enligt FN:s flyktingkonvention. Bland flyktingarna finns också personer från andra länder som redan har flyktingstatus men inte kan skyddas i Libyen.

Läs ställningstagandet

Många avslag vid extrasession mot tortyr

FN:s kommitté mot tortyr, CAT, som normalt sammanträder två perioder per år, hade en extra session i juli-augusti. CAT behandlade där åtta utvisningsärenden. I endast ett av ärendena fann CAT att utvisningen bröt mot tortyrkonventionen. Det rörde en utvisning från Kazakstan till Ryssland (Ingusjien). Två friande ärenden gällde utvisningar från Sverige till Vitryssland och Ryssland (Tjetjenien). Ytterligare en utvisning till Tjetjenien från Sverige hade redan behandlats av Europadomstolen och prövades därför inte i sak av CAT. Därmed har fem Tjetjenien-ärenden från Sverige avslagits eller avvisats av CAT på kort tid.

Läs mer...

Nytt från Europadomstolen

Europadomstolen för mänskliga rättigheter har för första gången prövat ett ärende som gällde utvisning till Syrien. Ryssland förbjöds att utvisa tre personer som gripits efter att ha arbetat utan tillstånd. Domstolen vägde in rapporter från FN:s flyktingorgan UNHCR och Human Rights Watch samt männens egna berättelser.

Ett uppmärksammat ärende rörande en familj från Irak som ska utvisas från Sverige, kommer att tas upp av Europadomstolens högsta kammare. Flera andra ärenden av intresse för asylsökande har under oktober släppts från vidare prövning av Europadomstolen, till exempel ett om vad en ambassad har för skyldigheter gentemot ett asylsökande barn.

Läs mer...

Riktlinjer för hbtq-utredning

Migrationsverket har publicerat ett rättsligt ställningstagande om hur det ska gå till att utreda och pröva den "framåtsyftande" risken för förföljelse på grund av sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller könsuttryck. Ställningstagandet kan vara bra att sätta sig in i före asylintervjun, för den som har sådana skäl, eftersom det beskriver hur Migrationsverket resonerar. Ytterligare en anledning är att ställningstagandet innehåller viktiga principer som det kan finnas anledning att bevaka att handläggaren håller sig till.

Läs mer...

Barn har rätt att komma till tals

unicefnyhq2009 1472kate holt sudan 1Migrationsverket har publicerat ett rättsligt ställningstagande om när och hur barn ska höras. Ställningstagandet informerar om vilka situationer när barn ska höras enligt Utlänningslagen. Även i andra situationer ska enligt ställningstagandet barn få komma till tals genom att barnkonventionen tillämpas direkt. Det är en positiv nyhet att Migrationsverket så tydligt slår fast att barnkonventionen ska ha en direkt inverkan. Men ställningstagandet säger inget hur barnets synpunkter ska påverka besluten.

Foto Kate Holm, Unicef. Besök BarnsRättigheter.com.

Läs mer...
orange knapp

Viktigt!

 • Info till dig som vill gå med i FARR

  Beställningskupongen på FARR:s hemsida har en längre tid fungerat dåligt. Många enskilda och föreningar som försökt bli medlemmar i FARR eller prenumerera på Artikel 14 har fastnat i svårtydda bildfrågor eller att deras mailadress inte har...

  Läs mer ...

 • Frivilligorganisationernas krav till politikerna

  De senaste årens migrationspolitik har kännetecknats av en lång rad förändringar som genomförts i snabb takt utan regelrätta utredningar och förarbeten. Konsekvensanalyser har många gånger helt saknats." Så inleddes ett brev från representanter för...

  Läs mer ...

 • FARR ställer in kursdagen 28 mars!

  Viktig information till våra medlemmar och medlemsföreningar!   FARR:s kursdag skulle i år äga rum lördagen den 28 mars på Röda korsets folkhögskola i Skärholmen, Stockholm. Men på grund av risk för smittspridning av Coronavirus ställer FARR tyvärr in...

  Läs mer ...

Kontakt

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391,
101 27  STOCKHOLM

Medlemssidor

Medlemssidorna är just nu stängda på grund av resursbrist. Vi hoppas kunna öppna ett nytt medlemsforum på en annan plattform.

Stöd FARR!

  

SWISH

123 327 8983

Postgiro 520890-5