rutor 2018 februari
Länk till FARR:s policydokument Länk till FARR:s tidning Artikel 14 Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Länk till EU-material
HEMLAG & PRAXISAktuellt
Denna sida innehåller referat av utvalda beslut i migrationsärenden. De flesta är hämtade från nyhetsbrevet Asylnytt. Ansvarig för sammanfattningarna är Sanna Vestin. För att hitta fler viktiga beslut, se Asylnytts praxis-sida som uppdateras ca varannan vecka.

Hinder mot snabba avvisningar

Migrationsöverdomstolen har i två fall upphävt avslag på asylansökningar som Migrationsverket ansåg ogrundade. Det ena gällde en person som sökt asyl trots att han hade ett uppehållstillstånd i Spanien (utan flyktingstatus eller annan skyddsstatus). Det andra gällde en familj från Serbien som fick ett snabbt beslut om avvisning med återreseförbud, trots att medborgare i Serbien inte behöver visum för att vistas i Sverige i tre månader.

Läs mer...

Utvisningar till Uzbekistan och Jemen tillåts igen

Migrationsverket kom i juni med nya rättsliga kommentarer om Uzbekistan och Jemen. För båda länderna innebär det att det inte längre råder absolut stopp för utvisningsbeslut. Det går att verkställa till Uzbekistan, men polisen måste vara försiktig med ambassadkontakter. För Jemen gäller inte längre verkställighetsstopp men internflyktsalternativ ska inte användas och barn ska som regel inte utvisas till Jemen. Säkerhetsläget i Jemen kan vara en omständighet som ger en ny prövning i äldre ärenden.

Läs mer...

Mindre risk för förvarstagande i Dublinärenden

Migrationsöverdomstolen har slagit fast att en person som har fått beslut om överföring enligt Dublinförordningen inte får tas i förvar enligt Utlänningslagens vanliga regler. Dublinförordningen gäller direkt i Sverige utan att tolkas i svensk lag och därför gäller förordningens regler även om förvarstagande. Ett förvarstagande enligt Utlänningslagen kan göras om det finns "risk" att personen annars avviker (enligt vissa uppräknade kriterier). Men för att ta i förvar enligt Dublinförordningen ska det finnas "en betydande risk" att personen avviker. Migrationsöverdomstolen påpekar att det måste finnas konkreta omständigheter som talar för att personen kommer att avvika för att någon ska få tas i förvar

Läs mer...

Migrationsverket: Försämrad säkerhet i Afghanistan

Migrationsverket publicerade i juni ett nytt rättsligt ställningstagande om säkerhetsläget i Afghanistan. Det framgår att talibanernas aktivitet har ökat och att situationen för civilbefolkningen, särskilt kvinnor och barn, har försämrats. Olika typer av tjänstemän utsätts för riktade attacker. Flera utsatta grupper räknas upp i ställningstagandet och det framgår att antalet internflyktingar ökar. Ställningstagandet har inte samma optimistiska ton om situationen i landet som det föregående från januari 2014. Det framgår också att "det försämrade säkerhetsläget, vilket även kan påverka resvägen", är en sådan omständighet som kan motivera en ny prövning.

Läs mer...

Vägledande beslut om inresa för syskon

Migrationsöverdomstolen har tagit ett beslut som innebär att det inte får ställas orimliga krav på bevis för att en förälder är död. Ärendet gällde ett ensamkommande barn från Afghanistan som fått uppehållstillstånd i Sverige. När mamman och småsyskonen ansökte om återförening fick mamman uppehållstillstånd, men inte syskonen. Det fanns inget medgivande från den andra vårdnadshavaren att barnen fick lämna landet - en vanlig orsak till avslag. Pappan var visserligen avliden, men det intyg om dödsfallet som familjen kunde visa var "av enkel beskaffenhet" och räckte inte.

Läs mer...

Allt om Dublin

Nu finns ett faktamaterial om "Dublin" på FARR:s hemsida under FAKTA-menyn. Det handlar om Dublinförordningen, alltså de EU-regler som avgör i vilket land en asylsökande kan få sin sak prövad. Materialet som FARR nu lägger ut är en genomgång av hur Dublinförordningens regler fungerar från ett svenskt perspektiv. Författaren Terje Holmgren har samlat  kriterierna som avgör vilket land som är ansvarigt, fakta om vilka dokument som kan användas som bevis - och vilka undantagen är. Avsnittet om ombud och process innehåller en genomgång av stegen i Dublinproceduren. I första hand vänder sig materialet till asylsökande och rådgivare som behöver navigera i Dublinsystemet.

Till Dublinsidorna

JO kritiserar åldersbedömning

Justitieombudsmannen har kritiserat hur Migrationsverket ändrade en pojkes ålder. Pojken hade sökt asyl i Österrike, som hade accepterat att ta över asylprövningen. Men om pojken var 16 år som han uppgett skulle överföringen inte kunna verkställas. Hans ålder ändrades genom en tjänsteanteckning, som inte kunde överklagas. Två dagar senare löpte fristen gentemot Österrike ut, varför det ändå inte blev någon överföring. Men pojken tvingades flytta från ungdomsboendet, förlorade sin god man mm.

Läs mer...
orange knapp

Viktigt!

  • Hur funkar den nya gymnasielagen?

      Denna artikel handlar om alla uppehållstillstånd för gymnasiestudier, både de som trädde i kraft förra året och de nya som gäller från och med 1 juli 2018. Publicerad 18-06-30, senast uppdaterad 18-10-06. Det senast uppdaterade är gulmarkerat!     VIKTIGT. Efter...

    Läs mer...

  • Vanliga frågor om den nya "gymnasielagen"

    Från och med den 1 juli 2018 gäller nya regler om uppehållstillstånd på grund av gymnasiestudier. Nedan finner du frågor och svar som kommit till oss om lagen. Ansökstiden för dem som fått avslag som vuxna löpte ut den 30 september. Sidan...

    Vanliga frågor och svar... Vanliga...

Medlemssidor

Här kan du logga in för att...

- bläddra i artikelarkivet
- fråga eller tipsa
- göra inlägg
- se interna dokument

Sidorna är avsedda för FARR-medlemmar.

Logga in

Stöd FARR!

   

SWISH

123 327 8983

Kontakta oss

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391, 101 27  STOCKHOLM

Postgiro 520890-5