rutor 2018 februari
Länk till FARR:s policydokument Länk till FARR:s tidning Artikel 14 Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Länk till EU-material
HEMLAG & PRAXISAktuellt
Denna sida innehåller referat av utvalda beslut i migrationsärenden. De flesta är hämtade från nyhetsbrevet Asylnytt. Ansvarig för sammanfattningarna är Sanna Vestin. För att hitta fler viktiga beslut, se Asylnytts praxis-sida som uppdateras ca varannan vecka.

Migrationsverket om palestinier

Migrationsverket har publicerat två ställningstaganden om palestiniers flyktingstatus och medborgarskap. Det ena handlar om betydelsen av flyktingstatus erkänd av FN:s organ för palestinska flyktingar, UNRWA, det andra om betydelsen av att Sverige erkänt Palestina.

Läs mer...

Migrationsverket om Somalia och om Jemen

Somalia utom Puntland och Somaliland befinner sig i väpnad konflikt, enligt Migrationsverket, men våldet är inte så urskillningslöst att var och en drabbas. Detta framgår av ett nytt rättsligt ställningstagande. Migrationsverket har även publicerat en längre analys av situationen i Somalia.

På grund av den osäkra situationen i Jemen ska inga nya beslut om avvisning eller utvisning dit tas just nu, enligt en kort rättslig kommentar från Migrationsverket. Utvisningsbeslutet som redan slagits fast ska inte verkställas i nuläget.

Läs mer...

Sex år i Sverige inte särskilt ömmande

Migrationsöverdomstolen har i en uppmärksammad dom tolkat Utlänningslagens nya formulering om "särskilt ömmande omständigheter" för barn, istället för "synnerligen ömmande omständigheter". Redan innan domen föll rapporterade många ombud att vistelsetid för barn som levt gömda inte verkade få någon större betydelse trots att lagen ändrats. Trots att det framgår av lagens förarbeten att barns hela vistelsetid ska vägas in, har det förekommit beslut där endast tiden sedan senaste ansökan räknas. Det har även sagts från Migrationsverket att lagändringen inte avsåg att ändra gällande praxis, och att lagändringen i sig inte är en ny omständighet. Migrationsöverdomstolen väger in vistelsetiden i sitt beslut men bedömer den med hjälp av äldre praxis.

Läs mer...

Väpnad konflikt i Libyen

Migrationsverket publicerade i början av februari en rättslig kommentar som rör situationen i Libyen. Slutsatsen är att det numera råder väpnad konflikt i hela Libyen. Detta innebär dock inte att alla asylsökande från Libyen får stanna, utan det ska göras en individuell bedömning. De grupper som generellt inte kan utvisas idag är palestinier och vissa andra som inte är medborgare i Libyen

Läs mer...

Iransk filmare får ingen ny prövning

Filmaren Roozbeh Janghorban från Iran och hans hustru, som sökt asyl efter att ha producerat regimkritiska filmer, har drabbats hårt av ett beslut i Migrationsöverdomstolen. Domen lägger en mycket hög ribba för möjligheten att få en ny prövning på grund av nya omständigheter. Enligt domen ska Sverige inte ta hänsyn till att en film publicerats på Internet och visats tiotusentals gånger, och inte heller till de nya hot som paret fått på grund av detta. En rad kulturarbetare verksamma i Sverige och med rötter från Iran har startat en namninsamling mot utvisningen.

Läs mer...

Stopp för utvisningar till Uzbekistan

Migrationsverket har publicerat en rättslig kommentar gällande Uzbekistan. I avvaktan på mer information om vad som hänt med personer som utvisats från Norge ska inga beslut om utvisning till Uzbekistan fattas, och inte heller avslag i ärenden om verkställighetshinder. Äldre utvisningsbeslut kvarstår men får inte verkställas med tvång.

Läs mer...

Brist på sjukvård kan vara omänsklig behandling

EU-domstolen har tagit två beslut om hur brist på sjukvård som inte beror på förföljelse ska bedömas enligt EU-direktiven. Sammantaget innebär domarna att EU:s direktiv i vissa fall förbjuder att en mycket svårt sjuk person skickas till hemlandet, även om det inte räknas som flyktingskäl.

Läs mer...
orange knapp

Viktigt!

  • Hur funkar den nya gymnasielagen?

      Denna artikel handlar om alla uppehållstillstånd för gymnasiestudier, både de som trädde i kraft förra året och de nya som gäller från och med 1 juli 2018. Publicerad 18-06-30, senast uppdaterad 18-10-06. Det senast uppdaterade är gulmarkerat!     VIKTIGT. Efter...

    Läs mer...

  • Vanliga frågor om den nya "gymnasielagen"

    Från och med den 1 juli 2018 gäller nya regler om uppehållstillstånd på grund av gymnasiestudier. Nedan finner du frågor och svar som kommit till oss om lagen. Ansökstiden för dem som fått avslag som vuxna löpte ut den 30 september. Sidan...

    Vanliga frågor och svar... Vanliga...

Medlemssidor

Här kan du logga in för att...

- bläddra i artikelarkivet
- fråga eller tipsa
- göra inlägg
- se interna dokument

Sidorna är avsedda för FARR-medlemmar.

Logga in

Stöd FARR!

   

SWISH

123 327 8983

Kontakta oss

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391, 101 27  STOCKHOLM

Postgiro 520890-5