rutor 2018 februari
Länk till FARR:s policydokument Länk till FARR:s tidning Artikel 14 Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Länk till EU-material
HEMLAG & PRAXISAktuellt
Denna sida innehåller referat av utvalda beslut i migrationsärenden. De flesta är hämtade från nyhetsbrevet Asylnytt. Ansvarig för sammanfattningarna är Sanna Vestin. För att hitta fler viktiga beslut, se Asylnytts praxis-sida som uppdateras ca varannan vecka.

Vägledande beslut om inresa för syskon

Migrationsöverdomstolen har tagit ett beslut som innebär att det inte får ställas orimliga krav på bevis för att en förälder är död. Ärendet gällde ett ensamkommande barn från Afghanistan som fått uppehållstillstånd i Sverige. När mamman och småsyskonen ansökte om återförening fick mamman uppehållstillstånd, men inte syskonen. Det fanns inget medgivande från den andra vårdnadshavaren att barnen fick lämna landet - en vanlig orsak till avslag. Pappan var visserligen avliden, men det intyg om dödsfallet som familjen kunde visa var "av enkel beskaffenhet" och räckte inte.

Läs mer...

Allt om Dublin

Nu finns ett faktamaterial om "Dublin" på FARR:s hemsida under FAKTA-menyn. Det handlar om Dublinförordningen, alltså de EU-regler som avgör i vilket land en asylsökande kan få sin sak prövad. Materialet som FARR nu lägger ut är en genomgång av hur Dublinförordningens regler fungerar från ett svenskt perspektiv. Författaren Terje Holmgren har samlat  kriterierna som avgör vilket land som är ansvarigt, fakta om vilka dokument som kan användas som bevis - och vilka undantagen är. Avsnittet om ombud och process innehåller en genomgång av stegen i Dublinproceduren. I första hand vänder sig materialet till asylsökande och rådgivare som behöver navigera i Dublinsystemet.

Till Dublinsidorna

JO kritiserar åldersbedömning

Justitieombudsmannen har kritiserat hur Migrationsverket ändrade en pojkes ålder. Pojken hade sökt asyl i Österrike, som hade accepterat att ta över asylprövningen. Men om pojken var 16 år som han uppgett skulle överföringen inte kunna verkställas. Hans ålder ändrades genom en tjänsteanteckning, som inte kunde överklagas. Två dagar senare löpte fristen gentemot Österrike ut, varför det ändå inte blev någon överföring. Men pojken tvingades flytta från ungdomsboendet, förlorade sin god man mm.

Läs mer...

Migrationsverket om palestinier

Migrationsverket har publicerat två ställningstaganden om palestiniers flyktingstatus och medborgarskap. Det ena handlar om betydelsen av flyktingstatus erkänd av FN:s organ för palestinska flyktingar, UNRWA, det andra om betydelsen av att Sverige erkänt Palestina.

Läs mer...

Migrationsverket om Somalia och om Jemen

Somalia utom Puntland och Somaliland befinner sig i väpnad konflikt, enligt Migrationsverket, men våldet är inte så urskillningslöst att var och en drabbas. Detta framgår av ett nytt rättsligt ställningstagande. Migrationsverket har även publicerat en längre analys av situationen i Somalia.

På grund av den osäkra situationen i Jemen ska inga nya beslut om avvisning eller utvisning dit tas just nu, enligt en kort rättslig kommentar från Migrationsverket. Utvisningsbeslutet som redan slagits fast ska inte verkställas i nuläget.

Läs mer...

Sex år i Sverige inte särskilt ömmande

Migrationsöverdomstolen har i en uppmärksammad dom tolkat Utlänningslagens nya formulering om "särskilt ömmande omständigheter" för barn, istället för "synnerligen ömmande omständigheter". Redan innan domen föll rapporterade många ombud att vistelsetid för barn som levt gömda inte verkade få någon större betydelse trots att lagen ändrats. Trots att det framgår av lagens förarbeten att barns hela vistelsetid ska vägas in, har det förekommit beslut där endast tiden sedan senaste ansökan räknas. Det har även sagts från Migrationsverket att lagändringen inte avsåg att ändra gällande praxis, och att lagändringen i sig inte är en ny omständighet. Migrationsöverdomstolen väger in vistelsetiden i sitt beslut men bedömer den med hjälp av äldre praxis.

Läs mer...

Väpnad konflikt i Libyen

Migrationsverket publicerade i början av februari en rättslig kommentar som rör situationen i Libyen. Slutsatsen är att det numera råder väpnad konflikt i hela Libyen. Detta innebär dock inte att alla asylsökande från Libyen får stanna, utan det ska göras en individuell bedömning. De grupper som generellt inte kan utvisas idag är palestinier och vissa andra som inte är medborgare i Libyen

Läs mer...
orange knapp

Viktigt!

  • Info till dig som vill gå med i FARR

    Beställningskupongen på FARR:s hemsida har en längre tid fungerat dåligt. Många enskilda och föreningar som försökt bli medlemmar i FARR eller prenumerera på Artikel 14 har fastnat i svårtydda bildfrågor eller att deras mailadress inte har...

    Läs mer ...

  • Frivilligorganisationernas krav till politikerna

    De senaste årens migrationspolitik har kännetecknats av en lång rad förändringar som genomförts i snabb takt utan regelrätta utredningar och förarbeten. Konsekvensanalyser har många gånger helt saknats." Så inleddes ett brev från representanter för...

    Läs mer ...

Kontakt

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391,
101 27  STOCKHOLM

Medlemssidor

Medlemssidorna är just nu stängda på grund av resursbrist. Vi hoppas kunna öppna ett nytt medlemsforum på en annan plattform.

Stöd FARR!

  

SWISH

123 327 8983

Postgiro 520890-5