rutor 2018 februari
Länk till FARR:s policydokument Länk till FARR:s tidning Artikel 14 Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Länk till EU-material
HEMLAG & PRAXISAktuellt
Denna sida innehåller referat av utvalda beslut i migrationsärenden. De flesta är hämtade från nyhetsbrevet Asylnytt. Ansvarig för sammanfattningarna är Sanna Vestin. För att hitta fler viktiga beslut, se Asylnytts praxis-sida som uppdateras ca varannan vecka.

Iransk filmare får ingen ny prövning

Filmaren Roozbeh Janghorban från Iran och hans hustru, som sökt asyl efter att ha producerat regimkritiska filmer, har drabbats hårt av ett beslut i Migrationsöverdomstolen. Domen lägger en mycket hög ribba för möjligheten att få en ny prövning på grund av nya omständigheter. Enligt domen ska Sverige inte ta hänsyn till att en film publicerats på Internet och visats tiotusentals gånger, och inte heller till de nya hot som paret fått på grund av detta. En rad kulturarbetare verksamma i Sverige och med rötter från Iran har startat en namninsamling mot utvisningen.

Läs mer...

Stopp för utvisningar till Uzbekistan

Migrationsverket har publicerat en rättslig kommentar gällande Uzbekistan. I avvaktan på mer information om vad som hänt med personer som utvisats från Norge ska inga beslut om utvisning till Uzbekistan fattas, och inte heller avslag i ärenden om verkställighetshinder. Äldre utvisningsbeslut kvarstår men får inte verkställas med tvång.

Läs mer...

Brist på sjukvård kan vara omänsklig behandling

EU-domstolen har tagit två beslut om hur brist på sjukvård som inte beror på förföljelse ska bedömas enligt EU-direktiven. Sammantaget innebär domarna att EU:s direktiv i vissa fall förbjuder att en mycket svårt sjuk person skickas till hemlandet, även om det inte räknas som flyktingskäl.

Läs mer...

Utvisningar till Iran stoppades av FN

FN:s kommitté mot tortyr, CAT, har publicerat listan över ärenden som behandlades vid kommitténs novembersession. Alla ärendena är inte publicerade och översatta. Men det framgår att kommittén fällde den anklagade staten i åtta av tio utvisningsärenden. Fyra av dessa fällningar gällde utvisningar från Schweiz till Iran.

Läs mer...

JO kritiserar handläggningstider

Justitieombudsmannen, JO, kritiserade i slutet av förra året Migrationsverkets orimligt långa handläggningstider för ärenden om uppehållstillstånd på grund av anknytning, arbetstillstånd mm. JO påpekar att handläggningstiderna ofta är längre än tillåtet, och tror inte att förseningarna bara kan bero på antalet asylsökande. JO anser också att de stora skillnaderna i handläggningstid strider mot grundlagens regler om likabehandling. Skillnaderna uppstår genom att webbansökningar och enkla ärenden prioriteras.

Läs mer på JO:s hemsida

Migrationsöverdomstolen om advokat i Dublinärenden

Migrationsöverdomstolen har slagit fast att Migrationsverket måste bedöma om den asylsökande behöver advokat även i ärenden som gäller överföring till andra EU-länder. Samtidigt säger Migrationsöverdomstolen att det bara är i undantagsfall som advokat behövs i sådana ärenden, och då främst om ärendet rör förhållandena i det andra EU-landet.

Målet som Migrationsöverdomstolen tog ställning till gällde en person som varit i Ungern, men som hävdade att han lämnat EU-området i mer än tre månader efter detta. Migrationsverket beslutade om överföring till Ungern och avslog i samma beslut mannens begäran om advokat, med hänvisning till Migrationsöverdomstolens vägledande beslut från 2008 att offentligt biträde inte får förordnas i Dublinärenden. Men beslutet från 2008 gäller inte längre enligt Migrationsöverdomstolen, eftersom Dublinförordningen ändrats och rätten till offentligt biträde vid överklagande förstärkts. I det enskilda fallet var det inte fel av Migrationsverket att avslå begäran om advokat, men Migrationsverket borde ha bedömt den saken redan då verket började överväga att ge avslag, och tagit ställning i god tid före beslutet om överföring.

Läs fler praxisbeslut

JO kritiserar att barn vägras söka återförening

Justitieombudsmannen (JO) kommer att granska möjligheterna för barn som kommit ifrån sina släktingar att återförenas med anhöriga i Sverige. Idag hindras detta ibland av att minderåriga inte får göra ansökningar utan att ha en lagligt utsedd ställföreträdare. Går inte detta att ordna kan barnet lämnas åt sitt öde.

JO riktade i början av december allvarlig kritik mot Migrationsverket i ett enskilt ärende, som gällde en tolvårig pojke som ansökt om att få återförenas med sin mor i Sverige. Migrationsverket vägrade pröva ansökan trots att ärendet återsänts tiil Migrationsverket från domstol som begärt en utredning i sak, och trots att DNA-test visat med 99,999 procents sannolikhet att kvinnan var pojkens mor.

Läs mer...
orange knapp

Viktigt!

  • Info till dig som vill gå med i FARR

    Beställningskupongen på FARR:s hemsida har en längre tid fungerat dåligt. Många enskilda och föreningar som försökt bli medlemmar i FARR eller prenumerera på Artikel 14 har fastnat i svårtydda bildfrågor eller att deras mailadress inte har...

    Läs mer ...

  • Frivilligorganisationernas krav till politikerna

    De senaste årens migrationspolitik har kännetecknats av en lång rad förändringar som genomförts i snabb takt utan regelrätta utredningar och förarbeten. Konsekvensanalyser har många gånger helt saknats." Så inleddes ett brev från representanter för...

    Läs mer ...

Kontakt

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391,
101 27  STOCKHOLM

Medlemssidor

Medlemssidorna är just nu stängda på grund av resursbrist. Vi hoppas kunna öppna ett nytt medlemsforum på en annan plattform.

Stöd FARR!

  

SWISH

123 327 8983

Postgiro 520890-5