rutor 2018 februari
Länk till FARR:s policydokument Länk till FARR:s tidning Artikel 14 Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Länk till EU-material
HEMLAG & PRAXISAktuellt
Denna sida innehåller referat av utvalda beslut i migrationsärenden. De flesta är hämtade från nyhetsbrevet Asylnytt. Ansvarig för sammanfattningarna är Sanna Vestin. För att hitta fler viktiga beslut, se Asylnytts praxis-sida som uppdateras ca varannan vecka.

Sverige till svars i Europadomstolens högsta kammare

Tre domar som rör utvisningsbeslut från Sverige och som tagits i Europadomstolen för mänskliga rättigheter, kommer att överprövas i Europadomstolens högsta instans, "Grand Chambre". Målen kommer nu att behandlas med en större domarbesättning. Det första målet gäller en konvertit som enligt domstolens ursprungliga beslut kan utvisas till Iran eftersom han tidigare sagt att han ville hålla sin religion privat. Det andra målet gäller en mandéisk kvinna från Irak som hänvisats till internflyktsalternativ i det kurdiskstyrda norra Irak. Det tredje som tillkommit nyligen gäller en homosexuell person som enligt Europadomstolen skulle kunna återvända till Libyen för att därifrån ansöka om uppehållstillstånd på grund av anknytning till sin make i Sverige.

Läs mer...

Migrationsverket om överföringar till Italien

/Rättad 14-11-26 18:00/

För ett par veckor sedan kom ett beslut från Europadomstolen som innebar att en överföring av barnfamiljer till Italien enligt Dublinförordningen skulle bryta mot Europakonventionen för mänskliga rättighter om Italien inte gett individuella garantier för att barnen kommer att tas emot på ett lämpligt sätt och att familjen inte splittras (se referat nedan). Migrationsverket har nu publicerat en rättslig kommentar om detta där det framgår att Migrationsverket anser att domen påverkar barnfamiljer och möjligen andra utsatta grupper. Vidare framgår att beslut om överföringar till Italien kommer att fattas på samma sätt som tidigare till att börja med. Garantier från Italien om boendeförhållanden för familjen ska inhämtas i verkställighetsskedet. Migrationsverket anser att så detaljerade garantier inte kan ges förrän den faktiska överföringen ska äga rum. För asylsökande som har fått uppehållstillstånd i Italien krävs inga garantier.

Hämta kommentaren från Migrationsverket

FN avråder från utvisningar till Libyen

FN:s flyktingorgan UNHCR har publicerat ett ställningstagande om utvisningar till Libyen. UNHCR uppmanar alla länder att hålla gränserna öppna för civilpersoner som är på flykt från LIbyen. Utvisningsbeslut med hänvisning till internflyktsalternativ måste övervägas med extra försiktighet, eftersom internflykt i de flesta fall varken är rimligt eller relevant, enligt UNHCR. Dessutom bör utvisningsbeslut över huvud taget inte verkställas till Libyen förrän situationen har förbättrats. Detta gäller både libyska medborgare och andra som har vistats i Libyen.

Läs mer...

Barnfamiljer fängslas i Ungern

Sedan september i år tas asylsökande barnfamiljer i förvar i Ungern, rapporterar asyldatabasen aida. Förvarstagandet sker i enlighet med en lag som trädde i kraft sommaren 2013 men som inte börjat användas förrän nu. Den ungerska Helsingforskommittén HHC har larmat om att förvarsanläggningen som används inte är lämplig för barn. Situationen bör uppmärksammas då barnfamiljer står inför överföring till Ungern enligt Dublinförordningen.
Läs mer...

Beslut kan fattas för palestinier

Den 13 november kom Migrationsverket med ett rättsligt ställningstagande om Gaza. Det innebär att det inte längre råder något generellt stopp för beslut om utvisningar till Gaza. Nya beslut kan väntas, bland annat för den grupp palestinier som tältar på Järntorget i Göteborg. Situationen i Gaza bedöms inte längre som väpnad konflikt. Men Migrationsverket öppnar för att utebliven visering från Egypten ska kunna erkännas som verkställighetshinder och att lång vistelsetid i Sverige i samband med tidigare svårigheter att resa in i Gaza kan leda till uppehållstillstånd.

Läs mer...

Europadomstolen om överföringar till Italien

En barnfamilj som sökt asyl i Schweiz, men fått beslut om överföring till Italien enligt Dublinförordningen, vände sig till Europadomstolen för mänskliga rättigheter. Familjen hävdar att Italiens asylmottagande är så dåligt att överföringen strider mot artikel 3 (Ingen får utsättas för tortyr eller omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning). Europadomstolen har flera gånger tidigare avfärdat en sådan bedömning, men den här gången kom domstolen fram till att Schweiz inte får överföra familjen utan att ha fått individuella garantier från Italien om hur de ska tas emot. Beslutet kan få betydelse för många fler.

Läs mer...

Utvisning av tolk stoppad i sista stund

FN:s organ för mänskliga rättigheter stoppade utvisningen från Danmark av en man som redan var inbokad på flyget till Afghanistan. Historien berättades av danska Politiken. Mannen hade varit tolk åt USA-trupper i Afghanistan och blivit hotad av en talibanöverste som han översatt dokument om. Han höll på att söka visum för att få skydd i USA men när en nära släkting dödades blev han tvungen att fly. I Danmark blev han inte trodd. När alla vägar verkade uttömda och mannen redan var förvarstagen skickade hans ombud en 69-sidig inlaga till FN:s mr-kommitté, OHCHR, som reagerade snabbt. Två och ett halvt dygn före den planerade deportationen släpptes mannen i avvaktan på FN-granskningen.

Läs mer i Politiken

orange knapp

Viktigt!

  • Info till dig som vill gå med i FARR

    Beställningskupongen på FARR:s hemsida har en längre tid fungerat dåligt. Många enskilda och föreningar som försökt bli medlemmar i FARR eller prenumerera på Artikel 14 har fastnat i svårtydda bildfrågor eller att deras mailadress inte har...

    Läs mer ...

  • Frivilligorganisationernas krav till politikerna

    De senaste årens migrationspolitik har kännetecknats av en lång rad förändringar som genomförts i snabb takt utan regelrätta utredningar och förarbeten. Konsekvensanalyser har många gånger helt saknats." Så inleddes ett brev från representanter för...

    Läs mer ...

Kontakt

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391,
101 27  STOCKHOLM

Medlemssidor

Medlemssidorna är just nu stängda på grund av resursbrist. Vi hoppas kunna öppna ett nytt medlemsforum på en annan plattform.

Stöd FARR!

  

SWISH

123 327 8983

Postgiro 520890-5