rutor 2018 februari
Länk till FARR:s policydokument Länk till FARR:s tidning Artikel 14 Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Länk till EU-material
HEMLAG & PRAXISAktuellt
Denna sida innehåller referat av utvalda beslut i migrationsärenden. De flesta är hämtade från nyhetsbrevet Asylnytt. Ansvarig för sammanfattningarna är Sanna Vestin. För att hitta fler viktiga beslut, se Asylnytts praxis-sida som uppdateras ca varannan vecka.

Beslut kan fattas för palestinier

Den 13 november kom Migrationsverket med ett rättsligt ställningstagande om Gaza. Det innebär att det inte längre råder något generellt stopp för beslut om utvisningar till Gaza. Nya beslut kan väntas, bland annat för den grupp palestinier som tältar på Järntorget i Göteborg. Situationen i Gaza bedöms inte längre som väpnad konflikt. Men Migrationsverket öppnar för att utebliven visering från Egypten ska kunna erkännas som verkställighetshinder och att lång vistelsetid i Sverige i samband med tidigare svårigheter att resa in i Gaza kan leda till uppehållstillstånd.

Läs mer...

Europadomstolen om överföringar till Italien

En barnfamilj som sökt asyl i Schweiz, men fått beslut om överföring till Italien enligt Dublinförordningen, vände sig till Europadomstolen för mänskliga rättigheter. Familjen hävdar att Italiens asylmottagande är så dåligt att överföringen strider mot artikel 3 (Ingen får utsättas för tortyr eller omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning). Europadomstolen har flera gånger tidigare avfärdat en sådan bedömning, men den här gången kom domstolen fram till att Schweiz inte får överföra familjen utan att ha fått individuella garantier från Italien om hur de ska tas emot. Beslutet kan få betydelse för många fler.

Läs mer...

Utvisning av tolk stoppad i sista stund

FN:s organ för mänskliga rättigheter stoppade utvisningen från Danmark av en man som redan var inbokad på flyget till Afghanistan. Historien berättades av danska Politiken. Mannen hade varit tolk åt USA-trupper i Afghanistan och blivit hotad av en talibanöverste som han översatt dokument om. Han höll på att söka visum för att få skydd i USA men när en nära släkting dödades blev han tvungen att fly. I Danmark blev han inte trodd. När alla vägar verkade uttömda och mannen redan var förvarstagen skickade hans ombud en 69-sidig inlaga till FN:s mr-kommitté, OHCHR, som reagerade snabbt. Två och ett halvt dygn före den planerade deportationen släpptes mannen i avvaktan på FN-granskningen.

Läs mer i Politiken

Kartläggning om tvåårsregeln

Den förra regeringen beslutade om en kartläggning av hur reglerna tillämpas när det gäller "brusten anknytning på grund av våld eller allvarlig kränkning". Det rör sig alltså om personer som kommit hit på grund av äktenskap men lämnar förhållandet innan de två år har gått som normalt krävs för att få permanent uppehållstillstånd. Kartläggningen presenteras nu i en departementsskrivelse. Det framgår bland annat att liknande fall bedöms olika, att upprepning av våld inte alltid beaktas, att offentligt biträde inte tillsätts på samma sätt som för andra brottsoffer, att barns egna skäl inte prövas samt att barn hörs utan offentligt biträde.

Läs mer i skrivelsen

FN vill stoppa utvisningar till Irak

FN:s flyktingorgan UNHCR avråder nu från tvångsutvisningar till Irak. Enligt UNHCR har de flesta från Irak skyddsbehov. I den nuvarande humanitära krisen anser UNHCR dessutom att irakier inte ska återsändas till flykt inom landet. Detta ställningstagande går stick i stäv med det rättsliga ställningstagande om Irak som Migrationsverket publicerade den 20 oktober. Enligt detta blir det inget generellt stopp för utvisningar ens för personer från de värst drabbade områdena, eftersom en del av dem fortfarande kan klara sig i internflykt. Men Migrationsverket öppnar för att personer med utvisningsbeslut kan få en ny prövning. 
/Uppdaterad 14-11-03./

Läs mer...

Migrationsverket om "särskilt ömmande omständigheter"

Den 1 juli 2014 ändrades Utlänningslagen så att det numera räcker med "särskilt ömmande omständigheter" för att asylsökande barn ska få uppehållstillstånd även om de inte bedömts ha skyddsbehov. Tidigare var formuleringen "synnerligen ömmande omständigheter", precis som för vuxna. Nu har Migrationsverket publicerat ett rättsligt ställningstagande om hur den nya formuleringen ska tolkas.

Ställningstagandet är inte särskilt precist, men ger lite vägledning. De faktorer som bedöms är vårdbehov och möjligheterna till vård i hemlandet, barnets anknytning till Sverige och till hemlandet samt barnets situation vid en utvisning.

Det är fortfarande höga krav som ställs för att barn ska få stanna. Migrationsverket citerar från lagens förarbeten att "barnets bästa inte kan ges en så långtgående innebörd att det i princip blir till ett eget kriterium för uppehållstillstånd att vara barn." Det betyder att lagändringen absolut inte innebär någon allmän amnesti för barn.

Hämta ställningstagandet från Migrationsverket

FN avråder från utvisningar till Kivu, Kongo

FN:s flyktingorgan UNHCR har publicerat ett ställningstagande om utvisningar till Norra Kivu, Södra Kivu och näraliggande områden i Kongo. Ställningstagandet innebär att UNHCR avråder från alla tvångsutvisningar till dessa områden. Internflyktsalternativ bör bara användas i speciella fall.
Läs mer...
orange knapp

Viktigt!

Kontakt

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391,
101 27  STOCKHOLM

Medlemssidor

Medlemssidorna är just nu stängda på grund av resursbrist. Vi hoppas kunna öppna ett nytt medlemsforum på en annan plattform.

Stöd FARR!

  

SWISH

123 327 8983

Postgiro 520890-5