rutor 2018 februari
Länk till FARR:s policydokument Länk till FARR:s tidning Artikel 14 Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Länk till EU-material
HEMLAG & PRAXISAktuellt
Denna sida innehåller referat av utvalda beslut i migrationsärenden. De flesta är hämtade från nyhetsbrevet Asylnytt. Ansvarig för sammanfattningarna är Sanna Vestin. För att hitta fler viktiga beslut, se Asylnytts praxis-sida som uppdateras ca varannan vecka.

Kartläggning om tvåårsregeln

Den förra regeringen beslutade om en kartläggning av hur reglerna tillämpas när det gäller "brusten anknytning på grund av våld eller allvarlig kränkning". Det rör sig alltså om personer som kommit hit på grund av äktenskap men lämnar förhållandet innan de två år har gått som normalt krävs för att få permanent uppehållstillstånd. Kartläggningen presenteras nu i en departementsskrivelse. Det framgår bland annat att liknande fall bedöms olika, att upprepning av våld inte alltid beaktas, att offentligt biträde inte tillsätts på samma sätt som för andra brottsoffer, att barns egna skäl inte prövas samt att barn hörs utan offentligt biträde.

Läs mer i skrivelsen

FN vill stoppa utvisningar till Irak

FN:s flyktingorgan UNHCR avråder nu från tvångsutvisningar till Irak. Enligt UNHCR har de flesta från Irak skyddsbehov. I den nuvarande humanitära krisen anser UNHCR dessutom att irakier inte ska återsändas till flykt inom landet. Detta ställningstagande går stick i stäv med det rättsliga ställningstagande om Irak som Migrationsverket publicerade den 20 oktober. Enligt detta blir det inget generellt stopp för utvisningar ens för personer från de värst drabbade områdena, eftersom en del av dem fortfarande kan klara sig i internflykt. Men Migrationsverket öppnar för att personer med utvisningsbeslut kan få en ny prövning. 
/Uppdaterad 14-11-03./

Läs mer...

Migrationsverket om "särskilt ömmande omständigheter"

Den 1 juli 2014 ändrades Utlänningslagen så att det numera räcker med "särskilt ömmande omständigheter" för att asylsökande barn ska få uppehållstillstånd även om de inte bedömts ha skyddsbehov. Tidigare var formuleringen "synnerligen ömmande omständigheter", precis som för vuxna. Nu har Migrationsverket publicerat ett rättsligt ställningstagande om hur den nya formuleringen ska tolkas.

Ställningstagandet är inte särskilt precist, men ger lite vägledning. De faktorer som bedöms är vårdbehov och möjligheterna till vård i hemlandet, barnets anknytning till Sverige och till hemlandet samt barnets situation vid en utvisning.

Det är fortfarande höga krav som ställs för att barn ska få stanna. Migrationsverket citerar från lagens förarbeten att "barnets bästa inte kan ges en så långtgående innebörd att det i princip blir till ett eget kriterium för uppehållstillstånd att vara barn." Det betyder att lagändringen absolut inte innebär någon allmän amnesti för barn.

Hämta ställningstagandet från Migrationsverket

FN avråder från utvisningar till Kivu, Kongo

FN:s flyktingorgan UNHCR har publicerat ett ställningstagande om utvisningar till Norra Kivu, Södra Kivu och näraliggande områden i Kongo. Ställningstagandet innebär att UNHCR avråder från alla tvångsutvisningar till dessa områden. Internflyktsalternativ bör bara användas i speciella fall.
Läs mer...

Just nu inga utvisningsbeslut till Gaza

När bombattackerna mot Gaza inleddes i juli tog Migrationsverket ett rättsligt ställningstagande om att det råder väpnad konflikt i området men att asylärenden fortfarande ska prövas individuellt. Verkställighet av beslutade utvisningar skulle inte ske tills vidare. Detta ställningstagande kompletterades den 22 augusti med ett förtydligande som innebar att inga avslagsbeslut ska fattas just nu med utvisning till Gaza. En "djupare och närmare analys av säkerhetsläget" ska göras i höst. Om utvisningsstoppet kommer att hävas eller bestå efter det vet vi inte.

Läs Migrationsverkets förtydligande

Dom om familjeåterförening för passlösa

Ett beslut från Migrationsöverdomstolen från i somras innebär att det inte finns någon tidsgräns för hur länge ett par med barn ska ha bott ihop i hemlandet för att kunna återförenas med hjälp av DNA-bevis, när de inte kan skaffa giltigt pass.

Läs mer...

Europadomstolen tillåter utvisning till Somaliland

Europadomstolen för mänskliga rättigheter har godkänt ett beslut att utvisa en familj från Sverige till den norra delen av Somalia, Somaliland.
Läs mer...
orange knapp

Viktigt!

  • Info till dig som vill gå med i FARR

    Beställningskupongen på FARR:s hemsida har en längre tid fungerat dåligt. Många enskilda och föreningar som försökt bli medlemmar i FARR eller prenumerera på Artikel 14 har fastnat i svårtydda bildfrågor eller att deras mailadress inte har...

    Läs mer ...

  • Frivilligorganisationernas krav till politikerna

    De senaste årens migrationspolitik har kännetecknats av en lång rad förändringar som genomförts i snabb takt utan regelrätta utredningar och förarbeten. Konsekvensanalyser har många gånger helt saknats." Så inleddes ett brev från representanter för...

    Läs mer ...

Kontakt

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391,
101 27  STOCKHOLM

Medlemssidor

Medlemssidorna är just nu stängda på grund av resursbrist. Vi hoppas kunna öppna ett nytt medlemsforum på en annan plattform.

Stöd FARR!

  

SWISH

123 327 8983

Postgiro 520890-5