Logga in   FARR:s krav   Asylnytt   Goda Råd   Fort Europa   Gå med!   Medlemsmeny

 

 

 

 

rutor 2018 februari
Länk till FARR:s policydokument Länk till FARR:s tidning Artikel 14 Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Provisorisk EU-artikel
HEMLAG & PRAXISDublin IIIAppendix - Statistik

Appendix - Statistik

< Föregående     Innehållsförteckning     Nästa >

Figur 1. Andel av asylbesluten som gäller Dublinöverföring

diagram andel

Figuren visar andelen beslut om överföring enligt Dublinöverförordningen som procent av totala antalet beslut på asylansökningar, båda från Migrationsverkets månadssiffror.

Under 2009 och större delen av 2010 svängde andelen runt 13 %, för att sjunka till runt 10-11 % under större delen av 2011. En stor del av den minskningen motsvaras av beslut om övertaganden till Grekland som låg på knappt ett par procent av asylbesluten innan dess. Dessutom händer något under hösten 2011 då nästan inga beslut om överföringar tas. I gengäld skedde en markant ökning av mängden beslut om överföring under 2012. Därefter minskar besluten något under andra halvan av 2013. En del av förklaringen till nedgången 2013 kan vara att överföringar av ensamkommande barn delvis stoppades; se avsnittet om ensamkommande barn.

 

Figur 2. Andel Dublinbeslut uppdelade efter skäl till överföringdiagram uppdelat

Figuren visar andel accepterade förfrågningar om överföringar från Sverige som procent av totala antalet beslut om asylansökningar, uppdelat på olika kategorier. Uppgifterna om accepterade förfrågningar kommer från Eurostat, uppgifterna om antalet ansökningar från Migrationsverket.

Accepter och beslut är inte helt jämförbara, eftersom alla accepter inte leder till beslut samma år. Skillnaden är dock så pass liten att det är rimligt att använda uppgifterna till en jämförelse över tid.

De gröna fälten i diagrammet visar accepterande av övertaganden och de röda fälten accepterande av återtaganden.

Kategorin "Överta Eurodac" innefattar de beslut som bygger på att ett fingeravtryck har tagits i samband med en passage av en yttre gräns (se avsnittet om kriterierna). Kategorin "dok/gräns utom eurodac" innefattar beslut på grund av dokumentation eller inresa utom de som bygger på träffar i Eurodac. Den kategorin består nästan bara av ärenden där den inresande har visum eller uppehållstillstånd, oftast visum. Dessa övertaganden ökade under 2012 och 2013, se avsnittet om VIS.

Under 2011 minskade andelen accepterade överföringar över lag. Till en viss del handlade det om ett stopp till Grekland (se avsnittet om övertagande utanför kriterierna) men det handlade också om att så få beslut togs under ett par månader hösten 2011, vilket rimligen också hängde samman med ett stopp i förfrågningar från Sverige, se figur 1.

 

Förordningen

Hitta artiklarna i Dublinförordningen!

Dublinforordningen sid 1

Länkar direkt till förordningens artiklar fungerar inte i alla webb-läsare. I så fall kan du istället ladda ner filen för att  finna bokmärken till de artiklar som nämns i texten.

Kontakt

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391,
101 27  STOCKHOLM

Medlemssidor

Medlemssidorna är just nu stängda på grund av resursbrist. Vi hoppas kunna öppna ett nytt medlemsforum på en annan plattform.

Stöd FARR!

  

SWISH

123 327 8983

Postgiro 520890-5