Logga in   FARR:s krav   Asylnytt   Goda Råd   Fort Europa   Gå med!   Medlemsmeny

 

 

 

 

rutor 2018 februari
Länk till FARR:s policydokument Länk till FARR:s tidning Artikel 14 Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Provisorisk EU-artikel
HEMLAG & PRAXISDublin IIIÖverföring av barnfamiljer och andra sårbara grupper till Italien (Tarakhel)

Överföring av barnfamiljer och andra sårbara grupper till Italien (Tarakhel)

< Föregående     Innehållsförteckning     Nästa >

Uppdatering: Den 3 juni 2015 publicerade Migrationsverket en rättslig kommentar som innebär att Tarakheldomen, som beskrivs nedan, inte längre är aktuell. Detta eftersom mottagningsförhållandena förbättrats i Italien och Italien generellt garanterar att barnfamiljer får ett adekvat mottagande. Om Migrationsverkets resonemang håller i domstol återstår att se. Hämta den rättsliga kommentaren här.

Det finns många länder där asylsökande hamnar i väldigt utsatta situationer, antingen på grund av asylprövningen eller på grund av mottagningsförhållandena eller båda delarna. Dessa missförhållanden är inte den enda anledningen till att Dublinförordningen i sin nuvarande form inte är bra, men det är en viktig bidragande orsak. Det är inte möjligt att i det här materialet redogöra  för den fullständiga situationen när det gäller att försöka stoppa överföringar på grund av situationen i mottagarlandet, mer än att konstatera att det råder ett generellt stopp från alla länder till Grekland. Detta är det enda generella stopp som finns. Det förekommer att något land tillfälligt stoppar alla överföringar till ett annat land. Det förekommer också att någon domstol stoppar en viss överföring till ett visst land på grund av situationen där, Men det är svårt att få gehör för sådana argument i Sverige. Situationen för särskilt sårbara personer som riskerar att överföras till Italien är ändå viktig att ha med i den här texten, eftersom det har uppkommit en speciell situation för dem.

Sent 2014 kom Europadomstolen med ett avgörande i målet Tarakhel v. Switzerland, som handlade om en barnfamilj med ett överföringsbeslut till Italien. Domstolen kom fram till att en överföring till Italien skulle innebära ett brott mot artikel 3 i Europakonventionen om inte Schweiz först skaffade detaljerade individuella garantier från Italien rörande mottagningsförhållandena.  De garantierna skulle specificera ett ställe där hela familjen kunde bo tillsammans under förhållanden som är lämpliga för barn i den aktuella åldern. Förutom barnfamiljer skulle avgörandet också vara tillämpligt på andra sårbara (vulnerable) grupper, även om domen i sig inte gick in på vilka dessa grupper skulle vara.

Det är alltså inte frågan om ett förbud mot att överföra barnfamiljer, enbart att Italien måste ge detaljerade garantier innan överföringen kan ske. Problemet för de italienska migrationsmyndigheterna är att det är svårt att förutse vilka platser som finns lediga långt i förväg. Att mottagningssystemet är underdimensionerat är ett av problemen från början och det går inte att långt i förväg boka upp vissa platser. Lösningen som länderna i praktiken enats kring är att be om de detaljerade garantierna sent i processen, kanske ett par veckor innan överföringen. Se Migrationsverkets kommentar till domen. Det innebär att garantierna inte blir en del av den grundläggande prövningen hos Migrationsverket eller något som kan prövas av Migrationsdomstolen. I den mån den sökande själv får ta del av garantierna är det så sent att det är svårt att själv kunna bilda sig en uppfattning om dem. Det finns i det skedet inte längre något rimligt sätt att klaga på garantierna eller överklaga beslutet.

Av dessa anledningar ligger åsikten nära till hands att de sena garantierna inte uppfyller rimliga krav på hantering av ett ärende. Det pågår processer om detta runt om i unionen och hur framtiden blir för de sena garantierna kommer att visa sig. Som det är nu när Italien faktiskt ger sena garantier innebär de inte något större hinder för en överföring.

En annan fråga är vilka andra grupper förutom barnfamiljer som borde kunna kräva detaljerade garantier. Som det är nu förefaller det mest vara barnfamiljer som kommer i fråga.

 

Förordningen

Hitta artiklarna i Dublinförordningen!

Dublinforordningen sid 1

Länkar direkt till förordningens artiklar fungerar inte i alla webb-läsare. I så fall kan du istället ladda ner filen för att  finna bokmärken till de artiklar som nämns i texten.

Kontakt

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391,
101 27  STOCKHOLM

Medlemssidor

Medlemssidorna är just nu stängda på grund av resursbrist. Vi hoppas kunna öppna ett nytt medlemsforum på en annan plattform.

Stöd FARR!

  

SWISH

123 327 8983

Postgiro 520890-5