Logga in   FARR:s krav   Asylnytt   Goda Råd   Fort Europa   Gå med!   Medlemsmeny

 

 

 

 

rutor 2018 februari
Länk till FARR:s policydokument Länk till FARR:s tidning Artikel 14 Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Länk till EU-material
HEMLAG & PRAXISGymnasieregler 1 juni 2017

Ansökan om uppehållstillstånd för gymnasister

Denna artikel handlar om de gymnasieregler som trädde i kraft den 1 juni 2017. De regler som har föreslagits av regeringen 2018 tas inte upp!

Den 1 juni började de nya reglerna om längre uppehållstillstånd för gymnasister att gälla. Många har nu lämnat in ansökan och andra funderar på hur de ska göra. FARR sammanfattar här hur det fungerar att söka.

De nya reglerna är komplicerade eftersom olika tidsgränser och villkor gäller för olika åldrar och situationer. Men alla reglerna går ut på att ungdomar som annars bara skulle få ett kortare uppehållstillstånd eller stanna till 18-årsdagen i vissa fall ska få stanna längre för att hinna gå ut gymnasiet. Den som har fått slutligt avslag och räknades som vuxen redan i Migrationsverkets beslut omfattas inte.

 

Du som har fått slutligt avslag

Om du redan har fått avslag både av Migrationsverket och domstolarna så kan du ändå få uppehållstillstånd för att du går i gymnasiet men bara om du räknades som barn åtminstone när du fick ditt första utvisningsbeslut OCH utvisningen skulle skjutas upp tills du blev 18 för att du inte hade något ordnat mottagande i hemlandet. Detta måste framgå av ett beslut du fått av Migrationsverket eller domstol för att du ska kunna få stanna medan du går i gymnasiet. Du måste dessutom ha sökt asyl senast 24 november 2015.

Det finns en särskild ansökningsblankett för ungdomar i den här situationen. När du lämnar in den eller skickar den till Migrationsverket så kommer ditt utvisningsbeslut inte att få verkställas förrän Migrationsverket har tagit ställning till ansökan. Det kallas för inhibition. Förutom blanketten ska du lämna in en individuell studieplan. Det är ett intyg från skolan som visar vilket program du går på.

Om du redan var vuxen eller blev uppskriven i ålder till 18 när du fick ditt första beslut så omfattas du inte. Du omfattas inte heller om Migrationsverket ansåg att du är barn men har någon som tar emot dig i hemlandet. Det går att skicka in ansökan ändå och få inhibition medan saken utreds. När detta skrivs får nästan alla som ansöker inhibition. Men denna regel kan komma att tas bort. 

 

Du som väntar på beslut

Du som väntar på beslut i ditt asylärende kan omfattas av reglerna om du är mellan 17 och 25 år gammal och går i gymnasiet, men du behöver inte lämna in någon särskild ansökan. Om du väntar på första beslut så räcker det att du lämnar in din studieplan från gymnasieskolan till Migrationsverket. Då kommer de att ta hänsyn till att du går i gymnasiet när beslutet fattas. I vissa fall kan du i så fall få ett längre uppehållstillstånd än du annars skulle ha fått. Om du väntar på beslut från domstol så är det domstolen som ska ha studieplanen. Om du omfattas kan domstolen ändra Migrationsverkets beslut eller skicka tillbaka ärendet till Migrationsverket.

 

Du som har fått uppehållstillstånd

Du som har ett tidsbegränsat uppehållstillstånd kan ansöka om förlängning av uppehållstillståndet innan det tar slut - Blanketter och länk till tidsbokning finns på Migrationsverkets hemsida. Om du går i gymnasiet kan du komplettera ansökan med din individuella studieplan från skolan.

Om du har fått asyl kan det vara så att du har samma skäl som tidigare och får tillståndet förlängt för att du fortfarande behöver skydd. Men du kan ändå samtidigt ansöka om uppehållstillstånd på grund av gymnasiestudier, om du är mellan 18 och 25 år gammal. I vissa fall kan du i så fall få ett längre uppehållstillstånd än du annars skulle ha fått. Det är viktigt att du ansöker innan uppehållstillståndet löper ut för att inte förlora de rättigheter du har på grund av ditt uppehållstillstånd. Du får ansöka tidigast tre månader innan uppehållstillståndet tar slut.

Om du har fått uppehållstillstånd för att du inte har något ordnat mottagande i hemlandet så kan det också hända att du kan få längre tillstånd än du annars skulle ha fått om du går i gymnasiet. Om du har möjlighet så bör du ansöka innan uppehållstillståndet gått ut. Men om du har haft ett sådant tillstånd kan du även ansöka om tillstånd på grund av gymnasiestudier efter att du fyllt 18, om du är kvar i Sverige.

 

Att tänka på...

  • Folkhögskolans och Komvux gymnasielinjer räknas som gymnasieprogram.
  • Språkintroduktion räknas som gymnasieprogram, men det går bara att få uppehållstillstånd 13 månader i taget för introduktionsprogram, och högst två gånger.
  • Nationellt gymnasieprogram kan ge uppehållstillstånd för hela den beräknade studietiden plus sex månader. Tillståndet kan förlängas om du går i skolan men inte blivit klar med hela programmet.
  • Skolan informerar Migrationsverket om din adress. Den adress som skolan har bör därför vara densamma som du själv vill att Migrationsverket ska ha.
  • Att du som fått avslag får "inhibition" när du har ansökt betyder inte att du fått uppehållstillstånd. Men det betyder att utvisningsbeslutet inte får verkställas förrän ett nytt beslut har fattats.
  • Om du får uppehållstillstånd på grund av studier så kommer Migrationsverket att kontrollera med skolan varje år att du faktiskt deltar i undervisningen.
  • Om du går ut det nationella programmet och sedan lyckas skaffa fast jobb inom sex månader så kan du få permanent uppehållstillstånd även om du inte fyllt 25.

Läs mer om villkoren för olika kategorier i FARR:s förra artikel om gymnasiereglerna

Läs mer om reglerna och hur ansökan går till på Migrationsverkets hemsida

Frågor och svar om gymnasiereglerna på Migrationsverkets hemsida

Läs mer om olika slags förlängning av uppehållstillstånd för asylsökande

Själva lagreglerna finns som paragraferna 16a till och med 16h i "den tillfälliga lagen" - Lag (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige

Medlemssidor

Här kan du logga in för att...

- bläddra i artikelarkivet
- fråga eller tipsa
- göra inlägg
- se interna dokument

Sidorna är avsedda för FARR-medlemmar.

Logga in

Stöd FARR!

swish transp

Kontakta oss

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391, 101 27  STOCKHOLM

Postgiro 520890-5