rutor 2018 februari
Länk till FARR:s policydokument Länk till FARR:s tidning Artikel 14 Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Länk till EU-material
HEMOM FARROm FarrDebattinläggGörel Sävborg-Lundgren: Det måste bli ändring på bevisbördan

Görel Sävborg-Lundgren: Det måste bli ändring på bevisbördan

"Den som har flytt från sitt hemland av fruktan för förföljelse, tortyr eller andra övergrepp har  en svagare ställning när hen söker fristad i Sverige, än vad en person som är misstänkt för brott har i en domstol. En asylsökande blir fälld, om Migrationsverket eller migrationsdomstolen anser att hen inte har bevisat att hennes berättelse är sann." Det påpekar Görel Sävborg-Lundgren, medlem i Socialdemokrater för tro och solidaritet och även i FARR, i Flyktingbloggen. Hon anser att alla som bryr sig om asylrätten måste lyfta fram den här saken inom sina olika partier eller påverkansgrupper.

Läs hela artikeln i Flyktingbloggen

Du behövs!

Du behövs i FARR:s verksamhet!

Alla asylkommittéer, flyktinggrupper och andra föreningar som på olika sätt organiserar eller stödjer asylsökande eller papperslösa är välkomna att bli medlemmar i FARR. Som medlemsgrupp får ni del av utskick och diskussion grupperna emellan, ni kan utnyttja FARR:s studiematerial och seminarier och ni kan påverka vilken politik FARR ska driva gentemot politiker och beslutsfattare. Nätverkets främsta uppgift är att dela våra gemensamma kunskaper.

Du som själv är berörd som asylsökande eller papperslös, eller för att du arbetar med dessa frågor i ditt yrke eller engagerar dig på egen hand, är också mycket välkommen som medlem. Genom FARR kan du få stöd och information och kontakt med andra inom rörelsen. Ditt medlemskap är viktigt för oss. Alla FARR:s kunskaper bygger på medlemmarnas erfarenheter.

orange knapp

Kontakt

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391,
101 27  STOCKHOLM

Medlemssidor

Medlemssidorna är just nu stängda på grund av resursbrist. Vi hoppas kunna öppna ett nytt medlemsforum på en annan plattform.

Stöd FARR!

  

SWISH

123 327 8983

Postgiro 520890-5