rutor 2018 februari
Länk till FARR:s policydokument Länk till FARR:s tidning Artikel 14 Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Länk till EU-material
HEMOM FARROm FarrDebattinläggAsylrätt 2014: Stärk asylrätten nu!

Asylrätt 2014: Stärk asylrätten nu!

Samma dag som kampanjen Asylrätt 2014, lämnade över sin namnlista med över 5600 namn till regeringen, publicerade kampanjen en debattartikel i Fria Tidningen om valet och den fortsatta kampen för asylrätt.
"Med de starka rasistiska strömningarna i samhället har också ett motstånd blivit väldigt tydligt. En folkrörelse mot rasism, för asylrätt och för mänskliga rättigheter. De rättigheter i FN:s konventioner som vi inte på några villkor kan kompromissa med."
FARR är en av de 80 organisationer som stödde Asylrätt 2014 i valrörelserna.

Läs hela debattartikeln i Fria Tidningen

Du behövs!

Du behövs i FARR:s verksamhet!

Alla asylkommittéer, flyktinggrupper och andra föreningar som på olika sätt organiserar eller stödjer asylsökande eller papperslösa är välkomna att bli medlemmar i FARR. Som medlemsgrupp får ni del av utskick och diskussion grupperna emellan, ni kan utnyttja FARR:s studiematerial och seminarier och ni kan påverka vilken politik FARR ska driva gentemot politiker och beslutsfattare. Nätverkets främsta uppgift är att dela våra gemensamma kunskaper.

Du som själv är berörd som asylsökande eller papperslös, eller för att du arbetar med dessa frågor i ditt yrke eller engagerar dig på egen hand, är också mycket välkommen som medlem. Genom FARR kan du få stöd och information och kontakt med andra inom rörelsen. Ditt medlemskap är viktigt för oss. Alla FARR:s kunskaper bygger på medlemmarnas erfarenheter.

orange knapp

Kontakt

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391,
101 27  STOCKHOLM

Medlemssidor

Medlemssidorna är just nu stängda på grund av resursbrist. Vi hoppas kunna öppna ett nytt medlemsforum på en annan plattform.

Stöd FARR!

  

SWISH

123 327 8983

Postgiro 520890-5