rutor 2018 februari
Länk till FARR:s policydokument Länk till FARR:s tidning Artikel 14 Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Länk till EU-material
HEMOM FARROm FarrDebattinläggFrida Metso: Brutalitet och likgiltighet dödar

Frida Metso: Brutalitet och likgiltighet dödar

Det brittiska Institute of Race Relations har publicerat fakta om 160 fall av självmord i förvar och dödsfall till följd av brutalitet vid utvisningar, som skett i Europa under ett år. Frida Metso, som är psykolog och  styrelsemedlem i FARR, kommenterade listan i en krönika för liberala tidningar och konstaterade att om det blir en liknande rapport nästa år kommer Sverige och irakiske "Adnan", som dog på Arlanda i mars under pågående utvisning, att finnas med. Sällan eller aldrig döms någon ansvarig för dödsfallen. Som Frida Metso skriver: "Den som utsätter de allra mest utsatta behöver sällan stå till svars."

Läs hela artikeln i Örnsköldsviks Allehanda

Du behövs!

Du behövs i FARR:s verksamhet!

Alla asylkommittéer, flyktinggrupper och andra föreningar som på olika sätt organiserar eller stödjer asylsökande eller papperslösa är välkomna att bli medlemmar i FARR. Som medlemsgrupp får ni del av utskick och diskussion grupperna emellan, ni kan utnyttja FARR:s studiematerial och seminarier och ni kan påverka vilken politik FARR ska driva gentemot politiker och beslutsfattare. Nätverkets främsta uppgift är att dela våra gemensamma kunskaper.

Du som själv är berörd som asylsökande eller papperslös, eller för att du arbetar med dessa frågor i ditt yrke eller engagerar dig på egen hand, är också mycket välkommen som medlem. Genom FARR kan du få stöd och information och kontakt med andra inom rörelsen. Ditt medlemskap är viktigt för oss. Alla FARR:s kunskaper bygger på medlemmarnas erfarenheter.

orange knapp

Kontakt

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391,
101 27  STOCKHOLM

Medlemssidor

Medlemssidorna är just nu stängda på grund av resursbrist. Vi hoppas kunna öppna ett nytt medlemsforum på en annan plattform.

Stöd FARR!

  

SWISH

123 327 8983

Postgiro 520890-5