rutor 2018 februari
Länk till FARR:s policydokument Länk till FARR:s tidning Artikel 14 Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Länk till EU-material
HEMOM FARROm FarrDebattinläggSanna och Zaki: Respektera Afghanistans vädjan!

Sanna och Zaki: Respektera Afghanistans vädjan!

När Afghanistans flyktingminister Hussain Alami Balkhi har vädjat till västländerna att sluta skicka tillbaka asylsökande med tvång, så borde Sverige respektera detta. Det skriver FARR:s ordförande Sanna Vestin och styrelseledamoten Ahmad Zaki Khalil i Flyktingbloggen. I artikeln bemöter de bland annat justitieminister Morgan Johanssons argument att ingen som har skyddsbehov skickas tillbaka.

Flyktingbloggen den 4 mars 2015:

Sluta skicka tillbaka asylsökande med tvång!

Afghanistans flyktingminister vädjar till västländerna att sluta skicka tillbaka asylsökande med tvång. Säkerhetsläget har förvärrats. Barnfamiljer hamnar på gatan i huvudstaden. Men Sveriges migrationsminister är kallsinnig. ”Om en person blir avvisad från ett annat land så måste man också ta emot sina egna medborgare när de kommer tillbaka”, sa Morgan Johansson i Radio Sweden.

I förra veckan kom det ut att Afghanistans flyktingminister Hussain Alami Balkhi förklarat att Afghanistan inte kan skydda alla utvisade, särskilt inte barnfamiljer och de som inte kan återvända till farliga regioner. Samma vecka greps den afghanska politiska aktivisten Assadolah Samet i Stockholm. Han är känd i hemlandet för sin kritik mot terroristgrupper men ska nu sättas på ett plan dit tillsammans med sin dotter Sahar som är journalist och kvinnorättsaktivist.

Argumentet om att alla länder måste ta emot sina egna medborgare haltar. Länge tvångsutvisade Sverige bara personer med giltiga afghanska pass. Men 2013 började den svenska polisen att fylla charterplan med utvisade utan pass. Gränspolisen i Afghanistan släppte in dem fast de inte hade någon skyldighet.

Nej, Morgan Johansson, alla är inte födda med ett skyddande hemlandspass hängande runt halsen. Många av afghanerna har inte fått arbeta eller gifta sig i Sverige för att deras id-handlingar inte har godkänts. De har blivit avfärdade som ”icke trovärdiga” när de försökte söka asyl, därför att de inte har id-handlingar som duger. En del tillhör minoriteter i Afghanistan och är vana att trakasseras. När de ska utvisas, är det plötsligt självklart att de är medborgare som kommer att få skydd i hemlandet?

Visst har Afghanistan överenskommelser med en del länder om att utfärda resepass och ta emot utvisade. Men de handlar främst om frivilligt återvändande. Sverige har inte ens en sådan överenskommelse.

Det stämmer inte heller att bara personer utan skyddsbehov utvisas. Sverige utvisar många till ”internflykt”, det som den afghanska flyktingministern kritiserar. Sådana utvisningar sker bara när svenska myndigheter faktiskt håller med om att det skulle vara livsfarligt för personerna att återvända till sina hemorter – de har skyddsbehov! Men de hänvisas till att klara sig till exempel i huvudstaden Kabul, där det redan finns hundratusentals internflyktingar.

Afghaner i Sverige och vi i flyktingrörelsen känner igen Balkhis beskrivning. Ingen vill hindra någon att återvända frivilligt. Men förtvivlade människor deporteras trots att de riskerar livet i sina hemorter och inte har någon annanstans att ta vägen. Det är uteslutet att hitta försörjning i Kabul utan kontakter. Och motståndsgrupper har ökat attackerna mot civila – samma grupper som de flesta afghaner i Sverige har flytt från.

Vi träffar unga pojkar som gått i skola för första gången i Sverige men utvisas till ingenting. Andra tvingas lämna sina jobb. Vi möter fullständigt traumatiserade ungdomar som försökt ta sina liv i förvaret och ändå förts till Kabul med våld, knappt kontaktbara. Familjer har splittrats då pappa deporterats. Även personer under stort hot har tvångsutvisats, som konvertiter och tolkar som arbetat för utlänningar. Ett nyopererat barn med öppet sår hämtades med sin familj tidigt en morgon och flögs till Kabul samma kväll.

Vi har hållit kontakt med några. Tragiskt nog kunde de flesta inte få stöd i hemlandet. De befinner sig på flykt igen, i gömställen i Afghanistan, i grannlandet Iran eller någon annanstans. Deras situation är inte löst – men Sverige har blivit av med dem.

Det är svårt för den afghanska regeringen att hamna i konflikt med länder vars stöd de behöver. Ändå har flera som flugits från Norge och Nederländerna redan nekats inresa på flygplatsen i Kabul och fått återvända. Ett par flighter har vägrats landningstillstånd och ställts in för att det framgått redan av passagerarlistan att det rör sig om barnfamiljer och personer från farliga områden.

Det är onödigt att utsätta människor för denna press. Sverige borde inte ta strid med de ledare i Afghanistan som vill undvika att fler kommer till skada. Antalet civila offer för konflikten i Afghanistan har ökat under 2014. Därför vädjar vi till Morgan Johansson och myndigheterna i Sverige: Låt Afghanistan sköta återvändandet på ett hållbart sätt. Släpp Assadolah och Sahar Samet och andra förvarstagna afghaner! Stoppa tvångsutvisningarna!

Sanna Vestin, ordförande, och Ahmad Zaki Khalil, styrelseledamot, i Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

Du behövs!

Du behövs i FARR:s verksamhet!

Alla asylkommittéer, flyktinggrupper och andra föreningar som på olika sätt organiserar eller stödjer asylsökande eller papperslösa är välkomna att bli medlemmar i FARR. Som medlemsgrupp får ni del av utskick och diskussion grupperna emellan, ni kan utnyttja FARR:s studiematerial och seminarier och ni kan påverka vilken politik FARR ska driva gentemot politiker och beslutsfattare. Nätverkets främsta uppgift är att dela våra gemensamma kunskaper.

Du som själv är berörd som asylsökande eller papperslös, eller för att du arbetar med dessa frågor i ditt yrke eller engagerar dig på egen hand, är också mycket välkommen som medlem. Genom FARR kan du få stöd och information och kontakt med andra inom rörelsen. Ditt medlemskap är viktigt för oss. Alla FARR:s kunskaper bygger på medlemmarnas erfarenheter.

orange knapp

Kontakt

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391,
101 27  STOCKHOLM

Medlemssidor

Medlemssidorna är just nu stängda på grund av resursbrist. Vi hoppas kunna öppna ett nytt medlemsforum på en annan plattform.

Stöd FARR!

  

SWISH

123 327 8983

Postgiro 520890-5