rutor 2018 februari
Länk till FARR:s policydokument Länk till FARR:s tidning Artikel 14 Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Länk till EU-material
HEMOM FARROm FarrDebattinläggSanna Vestin: Gränspolitik dödar - även i Sverige

Sanna Vestin: Gränspolitik dödar - även i Sverige

"I Abdels fall gick effektiviteten ut över rättssäkerheten. Abdel dog då han skulle utvisas från Sverige. Han blev ännu en av många människor som dött när de sökt skydd i Europa", skriver FARR:s ordförande Sanna Vestin i Expressen om det tragiska dödsfallet som skedde då en person skulle utvisas från Arlanda. Hon konstaterar också att det låter hemskt, men dödsfallet kom inte som en överraskning. "I hela Europa ser vi en brutalare hantering av asylsökande och fler dödsfall, både som självmord och till följd av våld".

Expressen 19 april 2015:

"Över min döda kropp". Så säger vi när det är något vi absolut inte vill medverka till. Ungefär detsamma sa Abdel, 44, när han ställdes inför att utvisas till Irak. Några dagar senare var det dags. Då var Abdel, som egentligen heter något annat, så säker på sin sak att han vägrade ta med bagage.

Några timmar senare var Abdel död. Han blev ännu en i den rad av människor som dött efter att ha försökt söka skydd i Europa de senaste åren.

Ingen kan ha missat den ohyggliga mängden människor som dött i Medelhavet, till följd av att länderna i Europa inte tillåter flyktingar att resa in lagligt. Men även människor som lyckats nå Europas gräns råkar ut för att misshandlas och i värsta fall dö - vid gränserna, i fängelser eller vid utvisning. Det händer i Spanien, Grekland, Bulgarien. Den 17 mars hände det Abdel i Sverige.

Abdel hade bott i Sverige i åtta år. Han hade arbetat som frisör och höll på att utbilda sig i trakeostomivård. Men han hade inte uppehållstillstånd.

Abdel sökte skydd för att han var hotad till livet av milisgrupper, på grund av sitt arbete för myndigheterna i Baghdad och uppdrag för de amerikanska styrkorna. Men myndigheterna i Sverige trodde inte på berättelsen. Senare fick Abdel veta att de han angett som terrorister hade ledande poster i Irak. "Jag kommer att dö, ni måste lova att hjälpa min familj", sa Abdel till Migrationsverket. Men han fick avslag igen, greps och sattes i förvar.

Att vi i Sverige låser in människor som sökt skydd har skapat reaktioner i veckan i samband med bioaktuella dokumentärfilmen Förvaret som skildrar tillvaron på ett flyktingförvar i Flen.

Abdel tog kontakt med FARR för att få hjälp att komma ur förvaret i Märsta. Genom de volontärer som besökte honom fick vi veta hans historia och se hans handlingar.

Uppgifterna om vad som sedan hände med Abdel när han skulle utvisas kommer från Jesper Lindaus radioreportage i programmet Konflikt och från våra egna källor.

Före transporten den 17 mars hade Abdel fått lugnande medel och hand- och midjefängsel. Han gjorde motstånd och vägrade ta plats. Personalen från Kriminalvårdens transporttjänst (TPT) och Gränspolisen bestämde sig ändå för att placera honom i planet.

Situationen blev så allvarlig att de diskuterade vilka grepp de skulle våga använda. Först när Abdel tappat medvetandet under tumultet beslöt personalen att avbryta och bar ut honom till tjänstebilen - inte ambulans. Närmaste akutvård valdes inte utan färden gick till Karolinska sjukhuset. Där förklarades Abdel död.

Åtalsrubriceringen för den pågående utredningen är vållande till annans död. Utredningen får utvisa exakt vad som hände.

Europarådet har en kommitté mot tortyr, CPT. En av deras uppgifter är att övervaka hur förvarstagna behandlas och hur utvisningar går till. Vi i Flyktinggruppernas Riksråd, FARR kommer tillsammans med ACAT Sweden - en ekumenisk sammanslutning som arbetar mot tortyr - att vända oss till CPT med de många frågorna kring Abdels utvisning, som myndigheterna i Sverige måste besvara.

Det räcker inte att konstatera att utvisningsbeslut är fattade enligt lag. Alla som fattar eller verkställer beslut har ett ansvar enligt internationella konventioner för att ingen ska riskera omänsklig eller förnedrande behandling, varken efter utvisningen eller i Sverige.

FARR kommer också att föreslå CPT att granska en rad punkter som rör bemötande och våld. Vi får för många rapporter om att traumatiserade personer bemöts på ett förnedrande sätt i förvar och att otillåtet tvång används mot asylsökande.

Det låter hemskt, men dödsfallet kom inte som en överraskning. I hela Europa ser vi en brutalare hantering av asylsökande och fler dödsfall, både som självmord och till följd av våld.

För ett par år sedan talades mycket om REVA - Rättssäkert och effektivt verkställighetsarbete. I Abdels fall gick effektiviteten utöver rättssäkerheten.

Det sägs att tvångsutvisningar är nödvändiga för att skydda asylrätten. På vilket sätt har ingen visat.
Vi hedrar Abdels minne genom att fortsätta arbeta för att våld inte ska ses som lösningen och att det skapas andra utvägar för dem som inte - över sin döda kropp - vill återvända till de länder de flytt från.
 

Sanna Vestin,
ordförande Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

Du behövs!

Du behövs i FARR:s verksamhet!

Alla asylkommittéer, flyktinggrupper och andra föreningar som på olika sätt organiserar eller stödjer asylsökande eller papperslösa är välkomna att bli medlemmar i FARR. Som medlemsgrupp får ni del av utskick och diskussion grupperna emellan, ni kan utnyttja FARR:s studiematerial och seminarier och ni kan påverka vilken politik FARR ska driva gentemot politiker och beslutsfattare. Nätverkets främsta uppgift är att dela våra gemensamma kunskaper.

Du som själv är berörd som asylsökande eller papperslös, eller för att du arbetar med dessa frågor i ditt yrke eller engagerar dig på egen hand, är också mycket välkommen som medlem. Genom FARR kan du få stöd och information och kontakt med andra inom rörelsen. Ditt medlemskap är viktigt för oss. Alla FARR:s kunskaper bygger på medlemmarnas erfarenheter.

orange knapp

Kontakt

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391,
101 27  STOCKHOLM

Medlemssidor

Medlemssidorna är just nu stängda på grund av resursbrist. Vi hoppas kunna öppna ett nytt medlemsforum på en annan plattform.

Stöd FARR!

  

SWISH

123 327 8983

Postgiro 520890-5