Bengt Sjöberg: Tragedierna på Medelhavet

"1495 drunknade då Titanic förliste. Bara under 2014 drunknade 3419 personer i Medelhavet på sin väg till Europa. Bara de senaste dagarna har fler drunknat än vad som skedde med Estoniakatastrofen." Dessa siffror nämner Bengt Sjöberg i en artikel i Flyktingbloggen den 20 april. Bengt Sjöberg, som är pastor i Filipstad och medlem i FARR, påminner också om att EU har stängt alla lagliga vägar. "NU måste rättfärdiga och humana vägar öppnas"!

Läs hela artikeln i Flyktingbloggen