rutor 2018 februari
Länk till FARR:s policydokument Länk till FARR:s tidning Artikel 14 Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Länk till EU-material
HEMOM FARROm FarrDebattinläggFrida Metso: Goda flyktingexempel i dåliga tider

Frida Metso: Goda flyktingexempel i dåliga tider

I Västerbottens-Kuriren den 8 maj gick Frida Johansson Metso, folkpartistisk debattör som även är FARR:s 2 vice ordförande, igenom goda exempel på hur flyktingkriser kan mötas. Ett exempel är båtflyktingarna från Vietnam, Kambodja och Laos. "Grannländerna lovade att inte stänga gränsen om omvärlden vidarebosatte dem som bedömdes ha individuella flyktingskäl och hemländerna välkomnade återvändande när så gick."

Varför börjar istället Australien användas som förebild i vår asyldebatt?, frågar Frida Metso. "De har lagt ut asylprocessen på entreprenad till grannländer som inte prövar asylskäl. I stället förvaras människor inlåsta – lokalt kallat ”warehousing” – under fruktansvärda förhållanden."

Läs hela artikeln i Västerbottens-Kuriren

Du behövs!

Du behövs i FARR:s verksamhet!

Alla asylkommittéer, flyktinggrupper och andra föreningar som på olika sätt organiserar eller stödjer asylsökande eller papperslösa är välkomna att bli medlemmar i FARR. Som medlemsgrupp får ni del av utskick och diskussion grupperna emellan, ni kan utnyttja FARR:s studiematerial och seminarier och ni kan påverka vilken politik FARR ska driva gentemot politiker och beslutsfattare. Nätverkets främsta uppgift är att dela våra gemensamma kunskaper.

Du som själv är berörd som asylsökande eller papperslös, eller för att du arbetar med dessa frågor i ditt yrke eller engagerar dig på egen hand, är också mycket välkommen som medlem. Genom FARR kan du få stöd och information och kontakt med andra inom rörelsen. Ditt medlemskap är viktigt för oss. Alla FARR:s kunskaper bygger på medlemmarnas erfarenheter.

orange knapp

Kontakt

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391,
101 27  STOCKHOLM

Medlemssidor

Medlemssidorna är just nu stängda på grund av resursbrist. Vi hoppas kunna öppna ett nytt medlemsforum på en annan plattform.

Stöd FARR!

  

SWISH

123 327 8983

Postgiro 520890-5