rutor 2018 februari
Länk till FARR:s policydokument Länk till FARR:s tidning Artikel 14 Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Länk till EU-material
HEMOM FARROm FarrDebattinläggSanna Vestin: Ta lärdom av Raoul Wallenberg!

Sanna Vestin: Ta lärdom av Raoul Wallenberg!

Den 27 augusti högtidlighålls Raoul Wallenbergs dag i Sverige. I samband med detta publicerade FARR:s ordförande Sanna Vestin en artikel i Aftonbladet, där hon uppmanade dagens tjänstemän och politiker att lära av Wallenbergs civilkurage. Hon påminde om att visumtvång var ett hinder även på 30-talet. I dag vet vi att en del judar kunde ha räddats undan Förintelsen, om inte visumregler hindrat dem att fly. Vi borde lära av historien, menar Sanna Vestin och önskar att det fanns tjänstemän med Raoul Wallenbergs civilkurage idag, placerade i Irak, Turkiet, Grekland - för att utfärda skyddsvisum. 

Publicerades i Aftonbladet 15-08-26

Ta lärdom av Raoul Wallenberg, politiker!
Samma civilkurage behövs i dag för att lösa flyktingkrisen

Den 27 augusti högtidlighålls Raoul Wallenbergs dag. Vi hyllar Raoul Wallenberg för hans civilkurage. Han hade ett uppdrag, men tänjde också på uppdragets gränser när han utfärdade svenska skyddspass till judar i Ungern 1944. Passen räddade människor som annars skulle ha transporterats till förintelseläger.

Ett papper från en västambassad skulle i dag inte skydda dem som fruktar att dödas av IS i Syrien eller talibaner i Afghanistan eller att fängslas i Eritrea. Många människor måste helt enkelt fly för att behålla livet.

Flyktingar går genom öknen, riskar kidnappning och tortyr, betalar fantasisummor för att få åka gummibåt över Medelhavet. Människor går till fots genom hela Östeuropa. En del fortsätter inom Västeuropa i bagageutrymmen och lastbilar. Varför köper de inte flygbiljetter? De är inte dumma. Det är EU:s medlemsländer som har kommit överens om att de måste ha visum för att få resa hit – och att behov att fly inte är skäl att få visum. EU har också bestämt att asylsökande måste stanna i det EU-land som släppt in dem.

Sedan de besluten fattats tog smugglarna snart över marknaden.

Var och en som söker asyl i Sverige har tvingats resa med smugglare eller trixa på något sätt. Att resa med någon annans pass eller ett fejkat arbetstillstånd kan vara så dyrt att familjer splittras och skuldsätts för livet. Men det är säkrare än att åka gummibåt eller lastbil.

Enligt FN:s flyktingkonvention får flyktingar inte straffas för att de rest in illegalt. Ändå bemöts flyktingar runtom i Europa som "illegala invandrare". Lagligt resande skulle minska misstänksamheten, sänka kostnaderna både för staterna och de flyende, göra inresorna lättare att kontrollera - och spilla färre liv. Win-win!

FN:s kvotflyktingar får resa lagligt. De handplockas från vissa läger - en rännil i det här sammanhanget. Nu diskuterar ministrarna omfördelning av flyktingar inom EU och att öka antalet kvotflyktingar. Bra! Men de kan inte komma överens.
Inte ens Sverige som gör en bättre insats än många andra har gått i spetsen för lagligt resande. Inget förslag om att bevilja humanitära visum för asylsökande har kommit från regeringen, inget om upphävt visumtvång på någon plats där människor är strandsatta. Ändå rekommenderas sådant från EU-parlamentet och från EU:s byrå för mänskliga rättigheter. Sverige driver inte ens på för att ändra reglerna som gör att flyktingar reser illegalt inom EU (Dublinförordningen).

Det enda konkreta förslag om resvägar jag hittar är en utredning om hur det ska bli stopp på missbruket av svenska pass. Hallå - är det värsta som händer just nu att en del flyktingar lyckas ta sig hit utan att riskera livet?

Utredaren har förstått att de pass som försvinner används av asylsökande och påpekar att det beror på att asylsökande inte har lagliga alternativ. Ändå föreslås enbart skärpta kontroller. I kapitlet om förslagens konsekvenser står inget om att fler kommer att dö i Medelhavet.

Även på 30-talet var visumtvång ett hinder. I dag vet vi att en del judar kunde ha räddats undan Förintelsen, om inte visumregler hindrat dem att fly. Vi borde lära av historien.

Jag önskar tjänstemän med Raoul Wallenbergs civilkurage idag, placerade i Irak, Turkiet, Grekland och på Migrationsverkets kontor i Sverige. Men allra mest önskar jag att politikerna tar sitt ansvar. Till att börja med bör de byta ut förslagen från passutredningen mot förslag om lagliga vägar för asylsökande. 

Sanna Vestin

Du behövs!

Du behövs i FARR:s verksamhet!

Alla asylkommittéer, flyktinggrupper och andra föreningar som på olika sätt organiserar eller stödjer asylsökande eller papperslösa är välkomna att bli medlemmar i FARR. Som medlemsgrupp får ni del av utskick och diskussion grupperna emellan, ni kan utnyttja FARR:s studiematerial och seminarier och ni kan påverka vilken politik FARR ska driva gentemot politiker och beslutsfattare. Nätverkets främsta uppgift är att dela våra gemensamma kunskaper.

Du som själv är berörd som asylsökande eller papperslös, eller för att du arbetar med dessa frågor i ditt yrke eller engagerar dig på egen hand, är också mycket välkommen som medlem. Genom FARR kan du få stöd och information och kontakt med andra inom rörelsen. Ditt medlemskap är viktigt för oss. Alla FARR:s kunskaper bygger på medlemmarnas erfarenheter.

orange knapp

Kontakt

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391,
101 27  STOCKHOLM

Medlemssidor

Medlemssidorna är just nu stängda på grund av resursbrist. Vi hoppas kunna öppna ett nytt medlemsforum på en annan plattform.

Stöd FARR!

  

SWISH

123 327 8983

Postgiro 520890-5