rutor 2018 februari
Länk till FARR:s policydokument Länk till FARR:s tidning Artikel 14 Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Länk till EU-material
HEMOM FARROm FarrDebattinläggSanna Vestin: Ni har ett val - skydda liv eller gränser!

Sanna Vestin: Ni har ett val - skydda liv eller gränser!

-Vi som är samhället har ett val, att skapa guld av varandra, inte bomber! Ni som är politiker har också ett val. Vad är viktigast, skydda liv eller skydda gränser? Det påpekade FARR:s ordförande Sanna Vestin i sitt tal på Medborgarplatsen under manifestationen "Refugees Welcome" den 6 september i Stockholm. Här följer talet i sin helhet.

Tal vid manifestation på Medborgarplatsen i Stockholm den 6 september 2015:

"Vi har ett val. Stäng in tusen människor i ett läger, vid en gräns. Ge dem ingen mat eller toaletter eller alternativ. Ett par veckor senare kommer bilderna att kablas ut över världen av vilda flyktingar som förorenar, stjäl och gör livsfarliga utbrytningar.

Släpp in tusen människor. Öppna vandrarhemmet, ge dem mat och busskort, släpp in dem i föreningarna. Rusta upp fritidsgården, låt tonåringarna gå i gymnasiet. Ett par år senare kommer folk att säga: Vi var smarta som släppte in dem, affären blomstrar. De här ungdomarna är guld värda!

Vi har ett val. Människor är guld värda. Men människor som har ställts utanför kommer att bespottas – och spotta.

Jag ska hälsa från gruppen Ingen människa är illegal som överlät sin talartid till mig. De kommer istället att tala på linje 17:s demonstration nästa lördag. De hälsar att samtidigt som den här demonstrationen äger rum så arbetar gränspolisen och Migrationsverket med att förfölja, fängsla och deportera människor tillbaka till de helveten de flytt ifrån, och att gränser är något som aktivt skapas av politiker, såna som är här. Tänk på det när Birgitta Ohlsson, Alice Bah Kuhnke och Stefan Löfven talar i dag! Slut citat.

Jag känner igen ilskan. Den som suttit med pappan som inte får återförenas med sina barn eller försökt trösta tonåringen som skurit sig när han ska utvisas till ett land han inte ens minns, den som rest till gränslägren och sett hur människor behandlas... Den blir inte bara medlidande, den blir arg.

De människor vi pratar om i dag är de som lider alla fasor vid Europas gränser.

Varför reser de så? Jo, därför att EU har bestämt att de måste ha visum, för att få resa hit – och att man inte ska få visum för att söka skydd. Alltså, asylsökande förbjöds att resa in – sen tog smugglarna över marknaden.

Många flyktingar har klarat sig till Sverige – det är bra. Men var och en har tvingats resa med smugglarna eller fuska på något sätt – och sedan framstå som fuskare.

Nu diskuteras fler kvotflyktingar. Bra! Men det måste också bli möjligt att söka asyl lagligt. Det är inga konstigheter. Ni kan gå i spetsen. Bevilja större kvoter och humanitära visum. Ni kan upphäva visumtvånget där människor är strandsatta. Ni kan skapa raka spår för familjeåterförening.

Vi som är samhället har ett val, att skapa guld av varandra, inte bomber!

Ni som är politiker har också ett val. Vad är viktigast, skydda liv eller skydda gränser?"

Den som flyr har inget val – ingen människa är illegal!

Du behövs!

Du behövs i FARR:s verksamhet!

Alla asylkommittéer, flyktinggrupper och andra föreningar som på olika sätt organiserar eller stödjer asylsökande eller papperslösa är välkomna att bli medlemmar i FARR. Som medlemsgrupp får ni del av utskick och diskussion grupperna emellan, ni kan utnyttja FARR:s studiematerial och seminarier och ni kan påverka vilken politik FARR ska driva gentemot politiker och beslutsfattare. Nätverkets främsta uppgift är att dela våra gemensamma kunskaper.

Du som själv är berörd som asylsökande eller papperslös, eller för att du arbetar med dessa frågor i ditt yrke eller engagerar dig på egen hand, är också mycket välkommen som medlem. Genom FARR kan du få stöd och information och kontakt med andra inom rörelsen. Ditt medlemskap är viktigt för oss. Alla FARR:s kunskaper bygger på medlemmarnas erfarenheter.

orange knapp

Kontakt

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391,
101 27  STOCKHOLM

Medlemssidor

Medlemssidorna är just nu stängda på grund av resursbrist. Vi hoppas kunna öppna ett nytt medlemsforum på en annan plattform.

Stöd FARR!

  

SWISH

123 327 8983

Postgiro 520890-5