rutor 2018 februari
Länk till FARR:s policydokument Länk till FARR:s tidning Artikel 14 Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Länk till EU-material
HEMOM FARROm FarrDebattinläggRFSL: Asylprocessen är fördomsfull och heteronormativ

RFSL: Asylprocessen är fördomsfull och heteronormativ

"Du har berättat att du kom till insikt om din homosexualitet när du var cirka 12 år gammal. Du lämnar trots det vaga och utseendefixerade uppgifter om hur du kom till insikt om din sexuella läggning". Detta autentiska citat från ett av Migrationsverkets avslagsbeslut inleder en debattartikel i tidningen ETC den 2 augusti av Ulrika Westerlund och Aino Gröndal. Författarna som är ordförande respektive förbundsjurist i RFSL, som också är medlem i FARR, kräver att Migrationsverket måste sluta begära av hbtq-asylsökande att redogöra verbalt för en viss sorts ”inre process” som det inte finns någon juridisk eller annan definition av.

Läs hela artikeln i ETC

Du behövs!

Du behövs i FARR:s verksamhet!

Alla asylkommittéer, flyktinggrupper och andra föreningar som på olika sätt organiserar eller stödjer asylsökande eller papperslösa är välkomna att bli medlemmar i FARR. Som medlemsgrupp får ni del av utskick och diskussion grupperna emellan, ni kan utnyttja FARR:s studiematerial och seminarier och ni kan påverka vilken politik FARR ska driva gentemot politiker och beslutsfattare. Nätverkets främsta uppgift är att dela våra gemensamma kunskaper.

Du som själv är berörd som asylsökande eller papperslös, eller för att du arbetar med dessa frågor i ditt yrke eller engagerar dig på egen hand, är också mycket välkommen som medlem. Genom FARR kan du få stöd och information och kontakt med andra inom rörelsen. Ditt medlemskap är viktigt för oss. Alla FARR:s kunskaper bygger på medlemmarnas erfarenheter.

orange knapp

Kontakt

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391,
101 27  STOCKHOLM

Medlemssidor

Medlemssidorna är just nu stängda på grund av resursbrist. Vi hoppas kunna öppna ett nytt medlemsforum på en annan plattform.

Stöd FARR!

  

SWISH

123 327 8983

Postgiro 520890-5