Lisa Pelling: Systemet behöver inte kollapsa - det kan förändras

Regeringen menar att "gränsen är nådd". Men faktum är att vi inte ens hunnit försöka. Vi har ju knappt börjat. Så skrev statsvetaren Lisa Pelling i Dagens Arena om regeringens åtgärdspaket för att stoppa flyktingar.

Lisa Pelling, som också är medlem i FARR, beskriver hur regeringens förslag innebär att regler och lagar som det tagit årtionden av kamp att införa, sätts ur spel. Hon menar att detta sker helt i onödan. "Staten har ännu inte insett att system som måste hantera en utmaning de inte är rustade för, kan förändras i stället för att kollapsa."

Läs hela artikeln i Dagens Arena