Anna Lundberg: Sverige tar en livsfarlig väg

"Om riksdagspartierna inte besinnar sig nu, får vi se fler människor i fängsligt förvar; fler våldsamma deportationer; fler sjuka barn som skickas till länder där det är mycket osäkert om de kan få vård; fler föräldrar som inte kan annat än att ta med sina barn på den sjöodugliga båten över medelhavet om inte familjen ska tvingas leva åtskild under flera år; fler ungdomar som avviker för ett liv i skuggsamhället som papperslösa."

Det skrev forskaren Anna Lundberg i Fria Tidningen den 1 december i en kommentar till regeringens åtgärdspaket, och varnade samtidigt för att lagar som pekar ut grupper också inskränker våra möjligheter att mötas som människor. Anna Lundberg, som också är sakkunnig för FARR, menar att vi ändå inte har något annat val än att tro på människans förmåga - och kommer med konstruktiva förslag till ett bättre mottagande som bygger på människors kompetens.

Läs artikeln i Fria Tidningen