rutor 2018 februari
Länk till FARR:s policydokument Länk till FARR:s tidning Artikel 14 Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Länk till EU-material
HEMOM FARROm FarrDebattinläggSanna Vestin, Anita D'Orazio: Flyktingarna behöver andrum

Sanna Vestin, Anita D'Orazio: Flyktingarna behöver andrum

Målet att hejda de flesta flyktingar som var på väg hit har uppnåtts. De som når Sverige under en vecka är nu mindre än en tiondel av antalet i november. Sverige har fått sitt "andrum". Det påpekar FARR:s ordförande Sanna Vestin och Etikkommissionens vice ordförande Anita D'Orazio i en artikel i Metro den 12 februari.

De båda kommenterar regeringens lagförslag från dagen innan och frågar: "Hur kan en förälder som fått uppehållstillstånd och trodde sig ha nått trygghet vägras att få ta hit sina barn? Ska Sverige bara ta emot flyktingar som är beredda att lämna familjen i krigets helvete eller i ett miserabelt flyktingläger? Eller är avsikten att fler barn ska tas med på gummibåt över Medelhavet?" Författarna uppmanar till stöd för Folkkampanj för Asylrätt och påminner om att åtgärderna ännu bara är förslag. Det är inte för sent att besinna sig!

Läs hela artikeln i Metro

Du behövs!

Du behövs i FARR:s verksamhet!

Alla asylkommittéer, flyktinggrupper och andra föreningar som på olika sätt organiserar eller stödjer asylsökande eller papperslösa är välkomna att bli medlemmar i FARR. Som medlemsgrupp får ni del av utskick och diskussion grupperna emellan, ni kan utnyttja FARR:s studiematerial och seminarier och ni kan påverka vilken politik FARR ska driva gentemot politiker och beslutsfattare. Nätverkets främsta uppgift är att dela våra gemensamma kunskaper.

Du som själv är berörd som asylsökande eller papperslös, eller för att du arbetar med dessa frågor i ditt yrke eller engagerar dig på egen hand, är också mycket välkommen som medlem. Genom FARR kan du få stöd och information och kontakt med andra inom rörelsen. Ditt medlemskap är viktigt för oss. Alla FARR:s kunskaper bygger på medlemmarnas erfarenheter.

orange knapp

Kontakt

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391,
101 27  STOCKHOLM

Medlemssidor

Medlemssidorna är just nu stängda på grund av resursbrist. Vi hoppas kunna öppna ett nytt medlemsforum på en annan plattform.

Stöd FARR!

  

SWISH

123 327 8983

Postgiro 520890-5