rutor 2018 februari
Länk till FARR:s policydokument Länk till FARR:s tidning Artikel 14 Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Länk till EU-material
HEMOM FARROm FarrDebattinläggSanna Vestin: Det räcker nu

Sanna Vestin: Det räcker nu

Låt oss förklara för riksdagsmännen att det är flyktingarna som behöver andrum, sa FARR:s ordförande Sanna Vestin, i ett tal den 27 februari. Talet hölls vid manifestationen "SAFE PASSAGE NOW - European March for the Refugees Rights", som hölls i 120 städer i 32 länder. I Stockholm samlades mer än 1000 personer på Medborgarplatsen för att stå upp för asylrätt och säkra vägar. Här följer Sanna Vestins tal i sin helhet.

 

sanna vestiSanna Vestin. Foto Bernt Lindgren

Vi vet varför människor flyr. Vi ser de utmärglade kropparna på TV, vi ser halshuggningar, vi hör om bomber i Kabul samma dag de briserat. Vi ser de gigantiska tältlägren där matransonerna halverats och barnen inte får gå i skolan.

Människor flyr även om de förbjuds. Även de som får asyl i Sverige har rest med smugglarna. De är inte hitbjudna, de enda som fördelar flyktingar inom EU är flyktingarna själva.

Antalet asylsökande till Europa blev fler än en miljon förra året, det har ni säkert hört. Några hundra tusen kommer att få stanna. Men har någon talat om för er att hela invandringen till EU-länderna tillsammans är flera miljoner om året? Flyktinginvandringen är en liten del.

Varför framstår just flyktingarna som en okontrollerad ström? Jo, därför att våra ledare har bestämt att asylsökande inte får resa på vanligt sätt, de får inte visum. Därför reser de med smugglare. Vill ni inte ha en okontrollerad ström? Ja, men kontrollera den då, inför lagliga vägar!

Redan nu skulle länderna kunna bestämma om humanitära visum, ordna evakueringar, deklarera att flygbolag som tar med asylsökande inte kommer att straffas. Om de vill.

Människor flyr när de måste. Våra ledare svarar med att förbjuda dem att resa och genom att göra dem som ändå reser till illegala.

motljus 16 02 27Medborgarplatsen 16-02-27, foto Martha Vestin

I slutet av förra året fick vi höra att Sverige nått sin gräns. Du som tog tunnelbanan hit utan att se nåt kaos, du som inte har drabbats av en inställd match en gång, som inte behövt sakna en kaka till kaffet - har Sverige nått gränsen? Säg det till dom som flytt bomber och fiender som är beredda att skära halsen av dem! Säg det till människor som sett kamraten drunkna under resan, som hängt under lastbilar och sovit ute i sju-åtta länder.

Socialsekreterarna går på knä och lärarna räcker inte till. Det är på riktigt. Jag bara undrar, finns det inga lärare bland de asylsökande? Är flyktingar en särskild ras eller ett livstidsyrke, är inte flyktingar lärare, sjuksköterskor, byggare, rörkrökare, städare, kockar, barnskötare, precis som alla andra?

Flyktingbarnen var för många. ID-kontroller infördes. De ensamkommande barnen som inte är uppvuxna med ett pass i fickan ska inte störa Sveriges gräns.

Det ministrarna kallar asylrätt, det finns inte förrän man står vid Sveriges gräns. Om du som inte har pass förbjuds att ta båt eller ett tåg för att nå Sveriges gräns, då bryter inte Sverige mot asylrätten. 

Men oönskade tonåringar som inte släpps in någonstans, de går inte upp i rök. De blir papperslösa. Vi behöver inte fler papperslösa tonåringar i Europa.

Andra EU-länder ska ta över, sa statsministern. Men de andra EU-länderna har också precis kommit på att dom nått sina gränser. Sverige startade ett race to the bottom. Ta flyktingars tillhörigheter, släpp bara in ett visst antal eller vissa nationaliteter, fängsla dem. skicka tillbaka dem, sätt in militär.

Sedan Sverige införde ID-kontrollerna har antalet asylsökande minskat till mindre än en tiondel mot i höstas. Ändå ligger nu en tillfällig lag på remiss, med en enda motivering, att hålla flyktingar borta. Krigsflyktingar ska bara få ettåriga tillstånd. Det betyder att barn på flykt kommer att få gå i skola, bara för att utvisas när dom fyllt 18.

Enda sättet att få permanent tillstånd ska vara arbete. Det betyder att barn kommer att sluta skolan för att hitta jobb, att sjuka och gamla aldrig kan få trygghet. Att anställningsbarhet går före skyddsbehov.

Familjeåterförening ska stoppas för de flesta. Det betyder att familjer som kunde fått komma efter på en säker väg måste stanna kvar i kriget eller ta gummibåten. Fler kommer att dö.

Ömmande skäl ska bort ur lagen. Det betyder: ut med apatiska barn, krigsskadade och föräldralösa, för Sverige har nått gränsen.

Vad skulle Sverige ha gjort? Sverige kunde slutat upp med byråkratiska dumheter som att asylsökande inte får arbeta eller läsa svenska. Frivilligkrafter kunde ha tagits till vara. Kommuner kunde använt fantasin till att skapa utrymme istället för att hitta argument för att komma undan! Några gjorde det, och bevisade att det går.

Vi måste förklara för riksdagen att det är flyktingarna som behöver andrum. Vi fattar att vi kan behöva maka åt oss. Men vi som har varit bäst i EU på att ta emot flyktingar, vi har också bästa ekonomin. Att göra Sverige till det mest fientliga landet kommer att förstöra för oss allihop.

Det finns ett upprop som heter Folkkampanj för Asylrätt. Kolla hemsidan Folkkampanj för Asylrätt och lyssna till Faryana som kommer efter mig. Det går runt namnlistor, hjälp till att fylla dem och få fram listorna till scenen. De ska in till riksdagen innan de diskuterar den nya lagen.

Låt oss förklara för riksdagen att det räcker nu. Vi har nått gränsen.

Du behövs!

Du behövs i FARR:s verksamhet!

Alla asylkommittéer, flyktinggrupper och andra föreningar som på olika sätt organiserar eller stödjer asylsökande eller papperslösa är välkomna att bli medlemmar i FARR. Som medlemsgrupp får ni del av utskick och diskussion grupperna emellan, ni kan utnyttja FARR:s studiematerial och seminarier och ni kan påverka vilken politik FARR ska driva gentemot politiker och beslutsfattare. Nätverkets främsta uppgift är att dela våra gemensamma kunskaper.

Du som själv är berörd som asylsökande eller papperslös, eller för att du arbetar med dessa frågor i ditt yrke eller engagerar dig på egen hand, är också mycket välkommen som medlem. Genom FARR kan du få stöd och information och kontakt med andra inom rörelsen. Ditt medlemskap är viktigt för oss. Alla FARR:s kunskaper bygger på medlemmarnas erfarenheter.

orange knapp

Kontakt

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391,
101 27  STOCKHOLM

Medlemssidor

Medlemssidorna är just nu stängda på grund av resursbrist. Vi hoppas kunna öppna ett nytt medlemsforum på en annan plattform.

Stöd FARR!

  

SWISH

123 327 8983

Postgiro 520890-5