rutor 2018 februari
Länk till FARR:s policydokument Länk till FARR:s tidning Artikel 14 Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Länk till EU-material
HEMOM FARROm FarrDebattinläggFrida Metso: Värna flyktingbarnens trygghet i Sverige

Frida Metso: Värna flyktingbarnens trygghet i Sverige

Frida Johansson Metso, FARR:s 2 vice ordförande, i Västerbottens-Kuriren den 24 mars:

Förr kom barn från finska krigets gårdar eller tillbommade judiska hus. Då var avreseorten det viktigaste - nu är slutdestinationen huvudsaken. Det är därför barnens viktigaste papper inte längre är en väntande fosterfamiljs adresslapp kring halsen, utan en EU-förordnings regelverk.
Vi kallar dem Dublinbarn, barnen ingen vill ge ett hem.
(...)
De påminner oss om att många som lever gömda inte alls bedömts sakna asylskäl. Många av dem som nu på effektiviserat vis jagas håller sig undan i förhoppning om att överhuvudtaget få sin asylansökan prövad. Minstern ansvarig för asylfrågor borde verkligen oroa sig för barnens farliga resa hit. Det är hans ansvar att agera för att lagliga flyktvägar hit öppnas och värna att deras trygghet snabbt garanteras - snarare än att dystert skaka på huvudet när deras rättigheter äntligen erkänts.

(...)

Läs hela artikeln

Du behövs!

Du behövs i FARR:s verksamhet!

Alla asylkommittéer, flyktinggrupper och andra föreningar som på olika sätt organiserar eller stödjer asylsökande eller papperslösa är välkomna att bli medlemmar i FARR. Som medlemsgrupp får ni del av utskick och diskussion grupperna emellan, ni kan utnyttja FARR:s studiematerial och seminarier och ni kan påverka vilken politik FARR ska driva gentemot politiker och beslutsfattare. Nätverkets främsta uppgift är att dela våra gemensamma kunskaper.

Du som själv är berörd som asylsökande eller papperslös, eller för att du arbetar med dessa frågor i ditt yrke eller engagerar dig på egen hand, är också mycket välkommen som medlem. Genom FARR kan du få stöd och information och kontakt med andra inom rörelsen. Ditt medlemskap är viktigt för oss. Alla FARR:s kunskaper bygger på medlemmarnas erfarenheter.

orange knapp

Kontakt

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391,
101 27  STOCKHOLM

Medlemssidor

Medlemssidorna är just nu stängda på grund av resursbrist. Vi hoppas kunna öppna ett nytt medlemsforum på en annan plattform.

Stöd FARR!

  

SWISH

123 327 8983

Postgiro 520890-5