rutor 2018 februari
Länk till FARR:s policydokument Länk till FARR:s tidning Artikel 14 Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Länk till EU-material
HEMOM FARROm FarrDebattinläggBengt Sjöberg: Ökat engagemang bland ideella krafter

Bengt Sjöberg: Ökat engagemang bland ideella krafter

Ökat engagemang bland ideella krafter, men uppmuntran och stöd behövs, skrev Bengt Sjöberg, FARR:s kontaktperson i Värmland, i Flyktingbloggen den 23 april.

Jag har den senaste tiden deltagit i nätverksdagar för flykting och integrationsfrågor. Under två dagar samlades i Uppsala ett 60-70-tal intresserade och engagerade människor, främst från Svenska Kyrkan. Fredagen den 13 april var det nästan lika många samlade i Örebro i ett nätverk inom Evangeliska Frikyrkan. De arrangerande samfunden säger att det stora antalet deltagare tyder på att frågor kring invandring och integration engagerar fler och fler.

Många församlingar har den senaste tiden vaknat upp och insett sitt stora ansvar för att göra något. I ett nyvaknat intresse uppstår en massa frågor hur man ska agera och frågor kring Migrationsverkets regler, praxis och lagar. Jag har märkt ett stort intresse, men också en hel del frustration. När vissa fakta landar hos diakoner, stiftshandläggare och ungdomsledare ökar ilskan och frustrationen.

Det är nu viktigt att hitta vägar att påverka, agera och manifestera för asylrätt, värdigt bemötande och en större förståelse för frågor kring förföljelse på grund av kön, religion och etnisk diskriminering. När handläggare avfärdar väl underbyggda intyg från läkare, psykologer, präster och diakoner, som under lång tid lärt känna den asylsökande, känner de sig kränkta. Ofta finns ingen motivering varför man misstro kyrkan eller psykologens intyg.

Hela artikeln

Du behövs!

Du behövs i FARR:s verksamhet!

Alla asylkommittéer, flyktinggrupper och andra föreningar som på olika sätt organiserar eller stödjer asylsökande eller papperslösa är välkomna att bli medlemmar i FARR. Som medlemsgrupp får ni del av utskick och diskussion grupperna emellan, ni kan utnyttja FARR:s studiematerial och seminarier och ni kan påverka vilken politik FARR ska driva gentemot politiker och beslutsfattare. Nätverkets främsta uppgift är att dela våra gemensamma kunskaper.

Du som själv är berörd som asylsökande eller papperslös, eller för att du arbetar med dessa frågor i ditt yrke eller engagerar dig på egen hand, är också mycket välkommen som medlem. Genom FARR kan du få stöd och information och kontakt med andra inom rörelsen. Ditt medlemskap är viktigt för oss. Alla FARR:s kunskaper bygger på medlemmarnas erfarenheter.

orange knapp

Kontakt

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391,
101 27  STOCKHOLM

Medlemssidor

Medlemssidorna är just nu stängda på grund av resursbrist. Vi hoppas kunna öppna ett nytt medlemsforum på en annan plattform.

Stöd FARR!

  

SWISH

123 327 8983

Postgiro 520890-5