Sanna Vestin: Svik inte afghanerna!

Afghaner som tillhör de mest utsatta grupperna i hemlandet riskerar att utvisas trots att deras berättelser stämmer med den typen av konflikter och förföljelser som beskrivs i experternas rapporter om Afghanistan. Detta skriver FARR:s ordförande Sanna Vestin efter att ha träffat en del av de afghaner som demonstrerat under en månad utanför Migrationsverket i Boden, och efter att FARR granskat ett antal ärenden.

Hungerstrejkerna är avslutade och den stora uppståndelsen har lagt sig. Man skulle kunna tro att krisen är över. I tidningarna stod att de svältande lovades att Migrationsverket skulle se över deras ärenden.

Men afghanerna befinner sig fortfarande mitt i krisen. De ska fortfarande utvisas till ett land som de var beredda att gå i döden för att slippa. Migrationsverket har bara lovat att om det finns nya omständigheter så kan de få en ny prövning.

Nu behöver de och andra utvisningshotade afghaner vårt stöd mer än någonsin.

"Ska man kunna riva upp ett utvisningsbeslut genom att hungerstrejka?" undrade många.
Frågan är fel ställd. "Ska man fatta utvisningsbeslut som driver människor till hungerstrejk?" är den fråga som borde ställas.

De flesta afghaner vi i FARR träffar, tillhör minoritetsgrupper. (Just de som är särskilt utsatta för hot från extrema beväpnade grupper, krigsherrar och korrupta statstjänstemän i Afghanistan.) De flyr inte för att det är oroligt i allmänhet, utan för att de råkat i en omöjlig knipa. Det kan vara ett barn som kidnappats till tvångsäktenskap eller som våldtagits och därefter hotas med hedersmord. Det kan vara en affärsman vars rörelse milisen vill använda eller en tonåring som utsetts till självmordsbombare. Huset kan vara nedbränt, fälten kan vara beslagtagna. Nästan alla har familjemedlemmar som dödats.

Varje asylutredning börjar med att personens trovärdighet ifrågasätts för bristande id-handlingar (oavsett hur handlingarna ser ut). I de flesta utredningarna ifrågasätts trovärdigheten också på grund av missförstånd och amatörmässig tolkning. När advokaterna är otillgängliga för den sökande rättas inte missförstånden. Utredaren bedömer att det inte är så farligt som personen påstår och så kommer beslutet att man måste återvända - om inte till hemorten så till Kabul.

De som gripits i andra EU-länder skickas härifrån. Även barn överförs utan hänsyn till vad de upplevt på vägen, trots åratals diskussioner inom EU om hur hårt ungdomar på flykt drabbas av detta. EU-domstolens generaladvokat vill sätta stopp för den hanteringen.

Samtidigt i Afghanistan... Attackerna från väpnade motståndsgrupper ökade med nästan 50 procent första kvartalet i år jämfört med samma kvartal 2012. Målen är nu inhemska i större utsträckning.  Flyktingar tvingas återvända från grannländerna och samtidigt ökar antalet internflyktingar inom landet - de är nu nästan en halv miljon. Kvinnor och barn drabbas värst av våldet. Av de ungdomar som förpassats till Afghanistan ger sig många på flykt igen. De internationella organisationernas rapporter känner vi igen i  de öden vi läser om i asylutredningarna. Men asylbesluten bygger på ställningstaganden från 2010, som i sin tur bygger på rapporter från tidigare år.

Nu 2013 är de flesta iakttagare ense om att motståndsgrupperna i Afghanistan laddar upp inför att de utländska trupperna lämnar landet, och att läget för mänskliga rättigheter kommer att förvärras.

Försvaret anser att svenska soldaters tolkar kommer att behöva beskydd. Men samtidigt är Sverige berett att svika afghaner som kommit hit för att söka skydd av liknande skäl.

Nu lyder Migrationsverkets fråga till varje person som protesterar mot sitt utvisningsbeslut: Har du nya omständigheter som kan ge dig en ny prövning?

Vi i FARR försöker hjälpa dem vi möter med detta. Men, återigen, frågan är fel ställd. Rätt frågor ska ställas både till Migrationsverket och politikerna: Hur många nya omständigheter i Afghanistan krävs innan Sverige stoppar utvisningarna? Hur många fakta och avståndstaganden behövs för att sluta skicka ut barn och vuxna som söker skydd?

Ge afghanerna skydd i Sverige!

Tidigare versioner av denna artikel har publicerats i Arbetarbladet (Gävle) och i Norrländska Socialdemokraten.

Källor till uppgifterna om läget i Afghanistan och andra aktuella tips hittar du på faktasidan.