Ingeborg Sevastik: Eritrea och Etiopien

För en tid sedan stoppade polisen och Migrationsverket deportationer till Eritrea. Detta välkomnades på Flyktingbloggen av Ingeborg Sevastik, medlem i FARR. Men Ingeborg uppmärksammar också situationen i Etiopien som är en diktatur utan yttrandefrihet. "Gör något för de asylsökande etiopierna, lyssna seriöst på deras berättelser och bevilja dem det uppehållstillstånd de har rätt till!" avslutar hon.

Läs artikeln i Flyktingbloggen