rutor 2018 februari
Länk till FARR:s policydokument Länk till FARR:s tidning Artikel 14 Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Länk till EU-material
HEMOM FARROm FarrDebattinläggSanna Vestin: Barnets bästa i centrum - eller barnets status?

Sanna Vestin: Barnets bästa i centrum - eller barnets status?

Flyktingbloggen 4 september 2013:

För tre månader sedan kom EU-domstolen med sitt efterlängtade beslut att ensamkommande barn inte ska överföras enligt Dublinförordningen. EU-domstolens utgångspunkt var kristallklar: barnets bästa ska komma i främsta rummet. Därför ska ensamma barn inte skickas omkring i onödan utan få sin ansökan prövad där de befinner sig. Enda undantaget skulle vara om det är till barnets bästa att överföras, till exempel när barnets anhöriga befinner sig i ett annat EU-land.

Jag tänker på detta när jag träffar en kille som ändå ska skickas till ett EU-land där han blivit slagen och inte fått gå i skolan. Han hade faktiskt en släkting i det landet, och dit skickades han från hemlandet när blivit ensam överlevande efter att familjens hus bombats. Särskilt välkommen var han inte, men släktingen tyckte att han kunde ju arbeta i alla fall.

Han är rätt liten, skulle väl gått i åttan eller nian om han var född här. Han tittar i bordet hela tiden, kanske för att vi inte ska se hur ledsen han är. Men det ser vi ju ändå. Han har mycket att vara ledsen över, mamma som dödades, besvikelsen när han kom till Europa och fick det så svårt. Och nu det här. Ingen vill ha honom, inte Sverige heller.

”Barnets bästa” var det. Jag kan inte säga på rak arm vad som är det här barnets bästa. Hur illa var det hos släktingen och hur illa kommer det bli att vara ensam här? Sånt kan behöva utredas när ett barn stuckit hemifrån.

Barnets bästa var EU-domstolens utgångspunkt. Barnets bästa borde vara det som Sverige utreder när domen ska tolkas. Men Migrationsverket tycker inte att det är deras ansvar utan slänger iväg frågan till det andra EU-landet om att ta tillbaka pojken.

Att det finns släktingar i ett annat EU-land är bara en av många situationer där Migrationsverket fortsätter att besluta om överföring av ensamkommande barn. Här tycks det inte alls handla om barnets bästa utan bara att ta varje möjlighet att skicka tillbaka barnet trots EU-domen.

I diskussionen mellan EU-länderna innan EU-domstolen fattade beslut invände några länder att man inte kan låta barn som redan fått negativt beslut stanna i ett nytt EU-land. EU-domstolen bemötte detta med att inget land behöver pröva en identisk asylansökan. Trots detta väljer Migrationsverket i Sverige att tolka domen som att barn i den situationen ska överföras enligt Dublinförordningen – det vill säga som om EU-domstolen hade hållit med de klagande länderna.

I EU-domen står inget alls om undantag från barnets bästa för att ett barn redan fått uppehållstillstånd i ett annat EU-land. Trots det väljer Migrationsverket i Sverige att tolka domen som att även barn i den situationen ska överföras. Men en del av de barn vi möter har bott i misär i ett annat EU-land och råkat mycket illa ut – trots att de faktiskt formellt fått tillstånd (vilket inte alltid någon upplyst dem om).

I Migrationsverkets riktlinjer till handläggarna om ensamkommande barns asylansökningar står det att förfrågan om Dublinöverföring alltid ska skickas precis som tidigare, men nu med extra frågor om barnets status i det andra landet och vilken ålder som är antecknad där. Ett barn som räknats som barn i Sverige ska kunna överföras om ett annat land skrivit en högre ålder.

Orden ”barnets bästa” står där faktiskt, främst när det handlar om att saken ska utredas så snabbt som möjligt. Men att barnets bästa skulle vara det avgörande att utreda – det står inte.

Det är som om de glömt vad saken handlar om. Det handlar om barn som far illa och måste klara sig själva, barn som är utsatta för människosmugglare och lätt blir offer för våld och övergrepp. Vi möter barn som är på flykt från krigets elände i hemlandet men som inte fått verkligt skydd och därför flytt vidare. Vi borde inte fråga efter barnets status, utan efter barnets bästa. Det var precis vad EU-domstolen gjorde – och det borde även Migrationsverket kunna göra.

Den ledsna killen? Jo, det andra EU-landet accepterade inte att Sverige skulle få skicka iväg honom dit. Därför får han stanna i Sverige och söka asyl.

Sanna Vestin, ordförande i Flyktinggruppernas Riksråd, FARR.

Läs mer om domen och Migrationsverkets praxis på FARR:s hemsida

 

Du behövs!

Du behövs i FARR:s verksamhet!

Alla asylkommittéer, flyktinggrupper och andra föreningar som på olika sätt organiserar eller stödjer asylsökande eller papperslösa är välkomna att bli medlemmar i FARR. Som medlemsgrupp får ni del av utskick och diskussion grupperna emellan, ni kan utnyttja FARR:s studiematerial och seminarier och ni kan påverka vilken politik FARR ska driva gentemot politiker och beslutsfattare. Nätverkets främsta uppgift är att dela våra gemensamma kunskaper.

Du som själv är berörd som asylsökande eller papperslös, eller för att du arbetar med dessa frågor i ditt yrke eller engagerar dig på egen hand, är också mycket välkommen som medlem. Genom FARR kan du få stöd och information och kontakt med andra inom rörelsen. Ditt medlemskap är viktigt för oss. Alla FARR:s kunskaper bygger på medlemmarnas erfarenheter.

orange knapp

Kontakt

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391,
101 27  STOCKHOLM

Medlemssidor

Medlemssidorna är just nu stängda på grund av resursbrist. Vi hoppas kunna öppna ett nytt medlemsforum på en annan plattform.

Stöd FARR!

  

SWISH

123 327 8983

Postgiro 520890-5