rutor 2018 februari
Länk till FARR:s policydokument Länk till FARR:s tidning Artikel 14 Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Länk till EU-material
HEMOM FARROm FarrDebattinläggTomas Fridh: Begripliga beslut utan greppbar tanke

Tomas Fridh: Begripliga beslut utan greppbar tanke

Är det  bristande rubriksättning, byråkratiskt språkbruk eller otydligt disponerad text som hindrar asylsökande att förstå besluten? Det frågar sig advokat Tomas Fridh, sakkunnig för FARR, som läst den statliga utredningen "Begripliga beslut inom migrationsområdet". Tomas misstänker att huvudproblemet inte är språket utan att utan att besluten grundas på antaganden om situationen i de sökandens hemländer som de inte kan acceptera. Utredarna misslyckades också med att hitta asylsökande som ville intervjuas om språket i sina beslut - de ville diskutera innehållet.

Läs artikeln i Flyktingbloggen

Du behövs!

Du behövs i FARR:s verksamhet!

Alla asylkommittéer, flyktinggrupper och andra föreningar som på olika sätt organiserar eller stödjer asylsökande eller papperslösa är välkomna att bli medlemmar i FARR. Som medlemsgrupp får ni del av utskick och diskussion grupperna emellan, ni kan utnyttja FARR:s studiematerial och seminarier och ni kan påverka vilken politik FARR ska driva gentemot politiker och beslutsfattare. Nätverkets främsta uppgift är att dela våra gemensamma kunskaper.

Du som själv är berörd som asylsökande eller papperslös, eller för att du arbetar med dessa frågor i ditt yrke eller engagerar dig på egen hand, är också mycket välkommen som medlem. Genom FARR kan du få stöd och information och kontakt med andra inom rörelsen. Ditt medlemskap är viktigt för oss. Alla FARR:s kunskaper bygger på medlemmarnas erfarenheter.

orange knapp

Kontakt

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391,
101 27  STOCKHOLM

Medlemssidor

Medlemssidorna är just nu stängda på grund av resursbrist. Vi hoppas kunna öppna ett nytt medlemsforum på en annan plattform.

Stöd FARR!

  

SWISH

123 327 8983

Postgiro 520890-5