rutor 2018 februari
Länk till FARR:s policydokument Länk till FARR:s tidning Artikel 14 Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Länk till EU-material
HEMOM FARROm FarrDebattinläggFrida Metso: Flyktingar nekas söka asyl

Frida Metso: Flyktingar nekas söka asyl

Det kommer allt fler rapporter om att flyktingar från Syrien tvingas återvända från grannländerna, skriver Frida Metso som förutom att hon är styrelseledamot i Folkpartiet även är med i FARR:s styrelse. Men, påpekar Metso, det är ändå konfliktens grannländer som gör en otrolig insats.

"EU, med en skinande ny gemensam flyktingpolitik på plats, briljerar däremot inte. Det kommer få flyktingar till EU över lag och trots det brinnande kriget är bara ungefär tio procent av dem syrier. (Sverige, som slår sig för bröstet, hade mellan 2011 och september i år gett uppehållstillstånd till 12 615 syriska flyktingar.) Det är otroligt få som får skydd, och förklaringen är förstås avsaknaden av aktiva politiska skyddsinitiativ – vidarebosättning, evakueringar – och framför allt av legala vägar för att själv resa hit."

Läs artikeln i Flyktingbloggen

 

Du behövs!

Du behövs i FARR:s verksamhet!

Alla asylkommittéer, flyktinggrupper och andra föreningar som på olika sätt organiserar eller stödjer asylsökande eller papperslösa är välkomna att bli medlemmar i FARR. Som medlemsgrupp får ni del av utskick och diskussion grupperna emellan, ni kan utnyttja FARR:s studiematerial och seminarier och ni kan påverka vilken politik FARR ska driva gentemot politiker och beslutsfattare. Nätverkets främsta uppgift är att dela våra gemensamma kunskaper.

Du som själv är berörd som asylsökande eller papperslös, eller för att du arbetar med dessa frågor i ditt yrke eller engagerar dig på egen hand, är också mycket välkommen som medlem. Genom FARR kan du få stöd och information och kontakt med andra inom rörelsen. Ditt medlemskap är viktigt för oss. Alla FARR:s kunskaper bygger på medlemmarnas erfarenheter.

orange knapp

Kontakt

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391,
101 27  STOCKHOLM

Medlemssidor

Medlemssidorna är just nu stängda på grund av resursbrist. Vi hoppas kunna öppna ett nytt medlemsforum på en annan plattform.

Stöd FARR!

  

SWISH

123 327 8983

Postgiro 520890-5