rutor 2018 februari
Länk till FARR:s policydokument Länk till FARR:s tidning Artikel 14 Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Länk till EU-material
HEMOM FARROm FarrDebattinläggSanna Vestin: Utvisning i 18-årspresent

Sanna Vestin: Utvisning i 18-årspresent

Utvisning i 18-årspresent drabbar många

Från Flyktingbloggen den 8 februari, kortare version i Aftonbladet den 2 februari

Europadomstolen har tillfälligt stoppat Sveriges planer på att utvisa 18-åriga Sara från hennes familj. Men samtidigt väntar andra tonåringar på att utvisas när de fyller 18 - och Migrationsverket planerar att göra otryggheten till standard för vissa barn.

För ett par veckor sedan fyllde Sara 18. Det borde vara en stor dag i livet. För Sara var det dagen då hon förlorade sin trygghet. Hon har bott sex år i Sverige med sin pappa och hans nya familj. Här går hon i gymnasiet, har kompisar och lever som alla andra. Men i och med att hon fyllt 18 år skulle hon utvisas. I söndags demonstrerade hennes kamrater mot beslutet på Medborgarplatsen i Stockholm.

Utvisningen beslutades då det visat sig att Sara inte är biologiskt barn till sin pappa. Pappa visste inte om det, säger han, men det spelar ingen roll. Han kunde ändå inte ”straffas” då han är gift i Sverige och inte får utvisas. Sara kunde inte heller utvisas ensam så länge hon var minderårig. Men nu är hon 18 och kan göras ansvarig för missförstånd eller misstag som hennes föräldrar kan ha gjort.

Att familjen är hennes verkliga familj som hon faktiskt bor med, spelade ingen roll. Sara skulle utvisas ändå. Det låter helt förfärligt och många reagerade - så här får lagen inte vara! I fredags ingrep Europadomstolen. Men Sara är inte ensam om sitt öde.

Dawid sitter förvarstagen, ensam och inlåst. Han, hans mamma och småsyskonen har varit i Sverige i många år. De hade fått en ny chans att söka asyl och hoppades på förståelse, men de fick avslag igen. Nu är mamma sjuk och polisen tycker kanske att de inte kan skicka i väg henne just nu. Men Dawid greps strax efter att han fyllt 18 och ska skickas till ett hemland han knappt minns.

Milan är kvar på ungdomsboende. Myndigheterna i Sverige tyckte inte att Milan hade några personliga asylskäl. Det var inte så konstigt, eftersom han nästan aldrig varit där. Milans föräldrar dödades när han var liten och han fick följa med bekanta som flydde till ett grannland. Milan har varit på flykt hela sitt liv. Enligt lagen borde han ha fått uppehållstillstånd eftersom inga släktingar kan ta emot honom i hemlandet. Istället fick han avslag och Migrationsverket fortsatte att leta efter anhöriga i år efter år – i strid med verkets egna riktlinjer. Nu har Milan fyllt 18 och kan när som helst skickas till ett land Utrikesdepartementet avråder svenskar från att över huvud taget besöka.

Mai har redan rest. Hon kom ensam som 13-åring till Sverige och bodde i familjehem här. När Mai fyllt 18 greps hon av polis. Hon kördes hem och fick plocka ihop sina saker i kassar som polisen köpt. Mamman i familjehemmet kastade sig från jobbet till gränspolisen för att hinna krama om henne innan tåget gick.

De är många, jag skulle kunna fortsätta berätta. En del är inte ens 18 men en tjänsteman har bestämt att de pratar för moget eller att röntgen visar att de är för utvuxna för att räknas som barn. En pojke som jobbat sen han var åtta och bott på gatan i många länder säger "man åldras fort när man lever som jag".

I Migrationsverkets senaste ställningstagande om Afghanistan tar verket ett nytt steg i samma riktning. Migrationsverket skriver visserligen att det normalt inte går att hitta föräldrar i Afghanistan, och att det inte finns några barnhem som ger skydd - men fortsätter med att handläggarna därför ska överväga att ge pojkarna tidsbegränsade uppehållstillstånd istället för permanenta. Detta är något nytt - tidigare har tidsbegränsade uppehållstillstånd undvikits för barn. Författarna till ställningstagandet argumenterar att det inte är ovanligt att ungdomar bor utomlands en period, till exempel för att studera.

Nu pratar vi om att gripa tonåringar som äntligen kunde ha fått trygghet eller som redan ser Sverige som sitt hemland - och utvisa dem till ett land i upplösning, där enda möjligheten till skydd kan bli att ansluta sig till någon av de väpnade grupperna. Det är djupt stötande att Migrationsverket jämför med ungdomar som återvänder till föräldrar och en normal tillvaro efter en tids studier i utlandet.

Många hoppas på den utlovade lagändringen som ska göra att barns humanitära skäl ska bedömas mer generöst. Barns anknytning till Sverige kanske kommer att kunna hindra utvisning. Men den lagändringen kommer inte att betyda något för barn om de i stället får vänta på slutligt beslut tills de kan utvisas som vuxna.

Jag skulle gärna vilja veta vilka partier som kommer att förbjuda denna ovärdiga hantering med barn om ni vinner valet.

Sanna Vestin
Ordförande i Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

Du behövs!

Du behövs i FARR:s verksamhet!

Alla asylkommittéer, flyktinggrupper och andra föreningar som på olika sätt organiserar eller stödjer asylsökande eller papperslösa är välkomna att bli medlemmar i FARR. Som medlemsgrupp får ni del av utskick och diskussion grupperna emellan, ni kan utnyttja FARR:s studiematerial och seminarier och ni kan påverka vilken politik FARR ska driva gentemot politiker och beslutsfattare. Nätverkets främsta uppgift är att dela våra gemensamma kunskaper.

Du som själv är berörd som asylsökande eller papperslös, eller för att du arbetar med dessa frågor i ditt yrke eller engagerar dig på egen hand, är också mycket välkommen som medlem. Genom FARR kan du få stöd och information och kontakt med andra inom rörelsen. Ditt medlemskap är viktigt för oss. Alla FARR:s kunskaper bygger på medlemmarnas erfarenheter.

orange knapp

Kontakt

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391,
101 27  STOCKHOLM

Medlemssidor

Medlemssidorna är just nu stängda på grund av resursbrist. Vi hoppas kunna öppna ett nytt medlemsforum på en annan plattform.

Stöd FARR!

  

SWISH

123 327 8983

Postgiro 520890-5