rutor 2018 februari
Länk till FARR:s policydokument Länk till FARR:s tidning Artikel 14 Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Länk till EU-material
HEMOM FARROm FarrDebattinläggTomas Fridh: Sätt barnens rätt i främsta rummet!

Tomas Fridh: Sätt barnens rätt i främsta rummet!

Advokat Tomas Fridh, som också är sakkunnig för FARR, har läst regeringens förslag till hur Utlänningslagens regler för barn ska ändras. Idag kan "synnerligen ömmande omständigheter" leda till uppehållstillstånd. I framtiden ska det för barn räcka med  "särskilt ömmande omständigheter", en efterlängtad ändring. Men Tomas Fridh är besviken på förslaget. I en artikel i Flyktingbloggen skriver han att vuxenvärlden åter igen har misslyckats med att faktiskt lägga ett barnperspektiv på barns behov och barns bästa.

Från Flyktingbloggen den 13 februari 2014

Jag är liksom de flesta av läsarna på detta forum glad åt att kraven sänks för barns uppehållstillstånd på grund av humanitära skäl. Det är skönt att leva i ett land där debatten kring flyktingfrågor faktiskt ibland knuffar rättsutvecklingen i rätt riktning, ibland… Men när jag läste alliansens och miljöpartiets förklaring till hur de vill att den nya regleringen skall tolkas, DS 2014:5, kan jag inte annat än att bli besviken på att vuxenvärlden åter igen har misslyckats med att faktiskt lägga ett barnperspektiv på barns behov och barns bästa.

I Ds 2014:5 fortsätts på samma spår som tidigare inom svensk migrationsrätt, att betona sjukdom, vårdbehov, handikapp och trauma i hemlandet. Enbart en mycket vag hänvisning till nätverk i Sverige och frånvaro av nätverk i hemlandet, vilket förefaller jämställas med total frånvaro av släktingar där, tas med. På detta sätt fortsätter den svenska migrationsrätten att när det gäller barns skyddsbehov, använda den mall vi använder för vuxna skyddssökande, men sänka ribban något för barnen. Detta istället för att ta hänsyn till vilket skyddsbehov som faktiskt är mest trängande för just barn, och våga ge dessa skäl tyngd utifrån barns specifika behov.

Anna Lundberg har i flera skrifter lyft upp detta på ett mycket intressant sätt, se tex. Barns bästa som överordnad princip och rättslig praktik – en jämförande undersökning av asylbeslut i norsk och svensk utlänningsförvaltning, i Juridisk tidskrift nr 4 2001/2012.

Vad är t.ex. mer avgörande för ett barns hälsa och personliga utveckling än en trygg skolgång? Hur kan vi inte lyfta fram vikten av att beakta möjligheterna för ett utvisningshotat barn att faktiskt slutföra en grundläggande skolgång i hemlandet? Vetskapen om att ett barn i hemlandet hyser en välgrundad fruktan för att, liksom en absolut majoritet av barn i deras egen situation där, inte få genomföra ens en grundläggande skolgång borde lyftas fram som en särskilt ömmande omständighet enligt det nya förslaget. Detta i vart fall då barnet har inlett en skolgång i Sverige sedan flera år.

I vårdnadsmålen som avgör svenska barns boende i våra tingsrätter runt om i landet lyfts regelmässigt skadan ett barn riskerar då det rycks upp ur sin etablerade miljö. Även en mindre lämplig förälder kan ofta få boendet för ett barn om detta innebär att barnet kan stanna i den invanda miljön med skola, kompisar och andra trygga kontakter. Att inte detta, ett barns uppbrott från skolkompisar, lärare, grannar, vänner kontaktpersoner inom sjukvård och skolhälsovård och inte minst trygga miljöer, lyfts fram som ett viktigt ömmande skäl vid bedömningen av barns rätt till uppehållstillstånd visar att det fortfarande finns mycket att göra för att lyfta fram barns barnspecifika asylskäl i svensk migrationsrätt.

Tomas Fridh
Offentligt biträde i migrationsärenden

Du behövs!

Du behövs i FARR:s verksamhet!

Alla asylkommittéer, flyktinggrupper och andra föreningar som på olika sätt organiserar eller stödjer asylsökande eller papperslösa är välkomna att bli medlemmar i FARR. Som medlemsgrupp får ni del av utskick och diskussion grupperna emellan, ni kan utnyttja FARR:s studiematerial och seminarier och ni kan påverka vilken politik FARR ska driva gentemot politiker och beslutsfattare. Nätverkets främsta uppgift är att dela våra gemensamma kunskaper.

Du som själv är berörd som asylsökande eller papperslös, eller för att du arbetar med dessa frågor i ditt yrke eller engagerar dig på egen hand, är också mycket välkommen som medlem. Genom FARR kan du få stöd och information och kontakt med andra inom rörelsen. Ditt medlemskap är viktigt för oss. Alla FARR:s kunskaper bygger på medlemmarnas erfarenheter.

orange knapp

Kontakt

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391,
101 27  STOCKHOLM

Medlemssidor

Medlemssidorna är just nu stängda på grund av resursbrist. Vi hoppas kunna öppna ett nytt medlemsforum på en annan plattform.

Stöd FARR!

  

SWISH

123 327 8983

Postgiro 520890-5