rutor 2018 februari
Länk till FARR:s policydokument Länk till FARR:s tidning Artikel 14 Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Länk till EU-material
HEMOM FARROm FarrDebattinläggMikael Leyi: en viktig uppgift under valrörelsen

Mikael Leyi: en viktig uppgift under valrörelsen

De etablerade kan inte vinna migrationsfrågan i det offentliga rummet, en arena där rasisterna är offer för det korrekta etablissemanget. Alla argument förvandlas och förvrängs till bevis på något annat: på den liberala självgodheten, vänsterns intolerans eller antinationalisternas självhat. Det skriver Mikael Leyi, aktivist och medlem i FARR:s styrelse. Men migrationsrörelsen kan ta debatten, med en saklig och ideologisk diskussion, menar han. "Vi ska äga migrationsfrågan. Låt oss se till att vi i den här valrörelsen tar den tillbaka."

Från Flyktingbloggen den 14 februari 2014

Migrationsrörelsen har en viktig uppgift under valrörelsen

Kommun, Landsting, Riksdag och EU parlament. I år det supervalår. Fyra val till fyra instanser vid två tillfällen. Valets huvudfrågor kommer att vara skolan, ekonomin, jobben och välfärden. Men vem äger framtidsfrågan om migrationen?

I någon mening förlorades den till den rasistiska högern i samma ögonblick som Sverigedemokraterna kom in i Riksdagen. För hur vinner man debatten mot en rasist? Hur kan man ens debattera med en rasist? Alla vi som har försökt någon gång vet hur svårt det är. Inga normala regler gäller. Dörren slås upp till Alice i Underlandet. Upp är ner. Ner är upp.

Moraliska värden är inte givna. Mänskliga rättigheter ideologiska påfund. En konspiration lurar i varje motargument. Det är lätt att tappa fattningen och förlora besinningen. Det är svårt att gå hela vägen tillbaka till det allra mest grundläggande värdediskussionerna och börja om diskussionen där. Det är tröttsamt. Och det är riskfyllt.

Mycket forskning ger stöd för tanken att de etablerade partierna gör sig själva en otjänst om de söker vinna migrationsfrågan. Om de försöker vrida den ur händerna på Sverigedemokraterna i det offentliga rummet. För den rasistiska högern och deras väljare är det förkvävande politiskt korrekta etablissemanget bevis nog. Det är en arena på vilken de är offer. Där sanningen inte får sägas och vanligt folk trängs undan. I en sådan verklighet biter inga argument. De förvandlas och förvrängs till bevis på något annat: på den liberala självgodheten, vänsterns intolerans eller antinationalisternas självhat.

Erfarenheten från Europa tycks ge för handen att de enda som tjänar på att migrationsfrågan ställs i centrum för valrörelsen är den rasistiska högern.

Migrationsrörelsen och alla de organisationer som vi representerar kan däremot ta diskussionen och debatten. Vi kan göra det som är svårt. Vi bör driva på för en värdemässig, saklig och ideologisk diskussion. Vi har en roll att spela i valrörelsen. Som en motvikt. Som representanter för ett annat perspektiv. I någon mening skapar vi den andra värld som är möjlig genom det arbete vi utför.

Vi ska äga migrationsfrågan. Låt oss se till att vi i den här valrörelsen tar den tillbaka.

Mikael Leyi
Aktivist

Du behövs!

Du behövs i FARR:s verksamhet!

Alla asylkommittéer, flyktinggrupper och andra föreningar som på olika sätt organiserar eller stödjer asylsökande eller papperslösa är välkomna att bli medlemmar i FARR. Som medlemsgrupp får ni del av utskick och diskussion grupperna emellan, ni kan utnyttja FARR:s studiematerial och seminarier och ni kan påverka vilken politik FARR ska driva gentemot politiker och beslutsfattare. Nätverkets främsta uppgift är att dela våra gemensamma kunskaper.

Du som själv är berörd som asylsökande eller papperslös, eller för att du arbetar med dessa frågor i ditt yrke eller engagerar dig på egen hand, är också mycket välkommen som medlem. Genom FARR kan du få stöd och information och kontakt med andra inom rörelsen. Ditt medlemskap är viktigt för oss. Alla FARR:s kunskaper bygger på medlemmarnas erfarenheter.

orange knapp

Kontakt

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391,
101 27  STOCKHOLM

Medlemssidor

Medlemssidorna är just nu stängda på grund av resursbrist. Vi hoppas kunna öppna ett nytt medlemsforum på en annan plattform.

Stöd FARR!

  

SWISH

123 327 8983

Postgiro 520890-5