rutor 2018 februari
Länk till FARR:s policydokument Länk till FARR:s tidning Artikel 14 Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Länk till EU-material
HEMOM FARROm FarrDebattinläggSanna Vestin: Tal vid tältaktion

Sanna Vestin: Tal vid tältaktion

Malmö 3 mars 2014. Massieh, Majeed och Zabihullah tältar sedan tre veckor i Jesusparken i Malmö, i protest mot att de ska utvisas. Ett hundratal personer har demonstrerat med dem till Gustav Adolfs Torg där de har berättat sina förfärliga historier om varför de tvingades lämna sitt hemland. Här ger Sanna Vestin, ordförande i Flyktinggruppernas Riksråd, FARR, sitt stöd och sätter in individernas berättelser i ett sammanhang.

Det handlar om välgrundad fruktan - men också om vad som hänt de redan utvisade och om spänningen mellan Sveriges humana flyktingpolitik och inhumana deportationer - och vår roll i detta.

Lyssna till talet

Du behövs!

Du behövs i FARR:s verksamhet!

Alla asylkommittéer, flyktinggrupper och andra föreningar som på olika sätt organiserar eller stödjer asylsökande eller papperslösa är välkomna att bli medlemmar i FARR. Som medlemsgrupp får ni del av utskick och diskussion grupperna emellan, ni kan utnyttja FARR:s studiematerial och seminarier och ni kan påverka vilken politik FARR ska driva gentemot politiker och beslutsfattare. Nätverkets främsta uppgift är att dela våra gemensamma kunskaper.

Du som själv är berörd som asylsökande eller papperslös, eller för att du arbetar med dessa frågor i ditt yrke eller engagerar dig på egen hand, är också mycket välkommen som medlem. Genom FARR kan du få stöd och information och kontakt med andra inom rörelsen. Ditt medlemskap är viktigt för oss. Alla FARR:s kunskaper bygger på medlemmarnas erfarenheter.

orange knapp

Kontakt

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391,
101 27  STOCKHOLM

Medlemssidor

Medlemssidorna är just nu stängda på grund av resursbrist. Vi hoppas kunna öppna ett nytt medlemsforum på en annan plattform.

Stöd FARR!

  

SWISH

123 327 8983

Postgiro 520890-5