rutor 2018 februari
Länk till FARR:s policydokument Länk till FARR:s tidning Artikel 14 Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Länk till EU-material
HEMOM FARROm FarrDebattinläggBaharan Kazemi: Kvinnors asylskäl är ingen bisak

Baharan Kazemi: Kvinnors asylskäl är ingen bisak

I sin senaste artikel i Flyktinbloggen berättade Baharan Kazemi, FARR:s förra sekreterare, om en rad asylsökande kvinnor hon mött. Trots dödshot och övergrepp hade de inte definierats som skyddsbehövande utan hållits kvar i en utsatt tillvaro som papperslösa.

"Vi behöver påminna våra myndigheter om hur verkligheten ser ut i de länder som människor flyr från", skriver hon. "Vi behöver pressa våra politiker och kräva dem på ansvar gällande alla kvinnor vars upplevelser av våld, våldtäkt, tortyr, tvångsäktenskap, könsstympning och trafficking bagatelliseras och osynliggörs i asylprocessen. Det behövs en ständig medvetenhet och förmåga att tolka kvinnors asylskäl på ett sätt som garanterar deras rätt till skydd."

Läs hela artikeln i Flyktingbloggen

Du behövs!

Du behövs i FARR:s verksamhet!

Alla asylkommittéer, flyktinggrupper och andra föreningar som på olika sätt organiserar eller stödjer asylsökande eller papperslösa är välkomna att bli medlemmar i FARR. Som medlemsgrupp får ni del av utskick och diskussion grupperna emellan, ni kan utnyttja FARR:s studiematerial och seminarier och ni kan påverka vilken politik FARR ska driva gentemot politiker och beslutsfattare. Nätverkets främsta uppgift är att dela våra gemensamma kunskaper.

Du som själv är berörd som asylsökande eller papperslös, eller för att du arbetar med dessa frågor i ditt yrke eller engagerar dig på egen hand, är också mycket välkommen som medlem. Genom FARR kan du få stöd och information och kontakt med andra inom rörelsen. Ditt medlemskap är viktigt för oss. Alla FARR:s kunskaper bygger på medlemmarnas erfarenheter.

orange knapp

Kontakt

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391,
101 27  STOCKHOLM

Medlemssidor

Medlemssidorna är just nu stängda på grund av resursbrist. Vi hoppas kunna öppna ett nytt medlemsforum på en annan plattform.

Stöd FARR!

  

SWISH

123 327 8983

Postgiro 520890-5