rutor 2018 februari
Länk till FARR:s policydokument Länk till FARR:s tidning Artikel 14 Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Länk till EU-material
HEMOM FARROm FarrDebattinläggTomas Fridh: Varför skyddar vi inte politisk övertygelse?

Tomas Fridh: Varför skyddar vi inte politisk övertygelse?

Advokat Tomas Fridh, som också är sakkunnig för FARR:s styrelse, berättar i sin senaste artikel i Flyktingbloggen att han ständigt undervisar på kurser i migrationsrätt om den framåtsyftande bedömning som ska göras när en person söker asyl på grund av sin religiösa övertygelse. I sådana fall måste beslutsfattaren väga in hur ett fortsatt religiöst agerande kan drabba den sökande. Men, påpekar han, den framåtsyftande bedömningen lyser med sin frånvaro för den som flyr sitt hemland på grund av politisk övertygelse. Hur kommer detta sig?

Läs hela artikeln i Flyktingbloggen

Du behövs!

Du behövs i FARR:s verksamhet!

Alla asylkommittéer, flyktinggrupper och andra föreningar som på olika sätt organiserar eller stödjer asylsökande eller papperslösa är välkomna att bli medlemmar i FARR. Som medlemsgrupp får ni del av utskick och diskussion grupperna emellan, ni kan utnyttja FARR:s studiematerial och seminarier och ni kan påverka vilken politik FARR ska driva gentemot politiker och beslutsfattare. Nätverkets främsta uppgift är att dela våra gemensamma kunskaper.

Du som själv är berörd som asylsökande eller papperslös, eller för att du arbetar med dessa frågor i ditt yrke eller engagerar dig på egen hand, är också mycket välkommen som medlem. Genom FARR kan du få stöd och information och kontakt med andra inom rörelsen. Ditt medlemskap är viktigt för oss. Alla FARR:s kunskaper bygger på medlemmarnas erfarenheter.

orange knapp

Kontakt

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391,
101 27  STOCKHOLM

Medlemssidor

Medlemssidorna är just nu stängda på grund av resursbrist. Vi hoppas kunna öppna ett nytt medlemsforum på en annan plattform.

Stöd FARR!

  

SWISH

123 327 8983

Postgiro 520890-5