rutor 2018 februari
Länk till FARR:s policydokument Länk till FARR:s tidning Artikel 14 Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Länk till EU-material
HEMOM FARROm FarrDebattinläggFrida Metso: Kan man fly Ukraina?

Frida Metso: Kan man fly Ukraina?

"Kommer utrikespolitiken, det omtalade snabbspåret för välkomnande av Ukraina in i EU, gynna personer som flyr landet nu och ansöker om asyl? Eller kommer Ukraina, precis som andra kandidatländer, uppmuntras att ta ansvar för utsatta och flyende på egen hand, som ett led i att visa att man klarar att i framtiden bli EU-medlem?" Den frågan ställer Frida Metso (FP) i sin senaste artikel i Flyktingbloggen.

Frida Metso påpekar att FN:s flyktingorgan UNHCR sedan länge varnat för att betrakta Ukraina som ett "säkert" land, eftersom asylprövningen är undermålig. Men med nuvarande praxis i de flesta EU-länder betraktas Ukraina som säkert och skulle den bedömningen förändras finns det fler länder vars beteckning borde förändras.

Läs mer i Flyktingbloggen

Du behövs!

Du behövs i FARR:s verksamhet!

Alla asylkommittéer, flyktinggrupper och andra föreningar som på olika sätt organiserar eller stödjer asylsökande eller papperslösa är välkomna att bli medlemmar i FARR. Som medlemsgrupp får ni del av utskick och diskussion grupperna emellan, ni kan utnyttja FARR:s studiematerial och seminarier och ni kan påverka vilken politik FARR ska driva gentemot politiker och beslutsfattare. Nätverkets främsta uppgift är att dela våra gemensamma kunskaper.

Du som själv är berörd som asylsökande eller papperslös, eller för att du arbetar med dessa frågor i ditt yrke eller engagerar dig på egen hand, är också mycket välkommen som medlem. Genom FARR kan du få stöd och information och kontakt med andra inom rörelsen. Ditt medlemskap är viktigt för oss. Alla FARR:s kunskaper bygger på medlemmarnas erfarenheter.

orange knapp

Kontakt

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391,
101 27  STOCKHOLM

Medlemssidor

Medlemssidorna är just nu stängda på grund av resursbrist. Vi hoppas kunna öppna ett nytt medlemsforum på en annan plattform.

Stöd FARR!

  

SWISH

123 327 8983

Postgiro 520890-5