rutor 2018 februari
Länk till FARR:s policydokument Länk till FARR:s tidning Artikel 14 Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Länk till EU-material
HEMOM FARROm FarrDebattinläggGörel Sävborg Lundgren: Vill Sverige ha invandrare som arbetar?

Görel Sävborg Lundgren: Vill Sverige ha invandrare som arbetar?

Görel Sävborg Lundgren som är aktiv i Socialdemokrater för tro och solidaritet, och även FARR-medlem, förundrade sig i sitt senaste inlägg i Flyktingbloggen både över att det är så svårt för asylsökande att byta spår till arbetskraftsinvandrare och över att såväl Socialdemokraterna som Vänsterpartiet är emot spårbyte. Det som underminerar asylrätten är ju inte möjligheten till spårbyte, utan den mycket restriktiva inställningen till asylsökandes skyddsbehov, påpekar hon. Risken för utnyttjande finns vid all arbetskraftsinvandring och den måste Sverige under alla omständigheter råd bot på. Men varför ska en person som lärt sig svenska och har arbete nekas arbetstillstånd enbart för att han inte ansökt inom två veckor?


Flyktingbloggen 23 april 2014:

Jag har fått anledning att sätta mig in i vilka möjligheter en flykting har att ”byta spår” när han av migrationsmyndigheterna bedöms inte ha skyddsbehov, fastän han själv fruktar för sitt liv om han skulle återvända till ursprungslandet. En sådan person vill ofta gärna arbeta och har kanske under tiden som asylsökande också haft arbete. Men för att kunna omvandlas till arbetsinvandrare utan att först lämna Sverige och söka arbetstillstånd utifrån, måste han ha gjort sin ansökan om detta ”spårbyte” inom två veckor från att avslaget på asylansökan vann laga kraft. Detta står i utlänningslagen 5 kap. 15a §.

Den paragrafen kom i en proposition våren 2008, som var resultatet av det fortsatta samarbetet mellan den moderatledda regeringen och Miljöpartiet. Syftet var enligt propositionen att införa ett effektivare och mer flexibelt system för arbetskraftsinvandring, som har till syfte att underlätta rekryteringen av arbetskraft från tredje land. En av huvudpunkterna var att den myndighetsbaserade arbetsmarknadsprövningen skulle slopas, och arbetsgivarens egen bedömning av sitt rekryteringsbehov skulle följas. Propositionen gick igenom, eftersom den hade stöd av Miljöpartiet. Både Socialdemokraterna och Vänsterpartiet reserverade sig – de vill inte ha någon möjlighet till ”spårbyte” alls. Det förundrade mig.

Både riksdagsmajoriteten och reservanterna talade om att spårbytesmöjlighet står i viss konflikt med asylrätten. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet skrev i sin reservation att införandet av en sådan möjlighet riskerar innebära att personer som i realiteten har behov av skydd i stället bara får stanna om de får arbetstillstånd, vilket skulle innebära en icke önskvärd konjunkturanpassning av asylpolitiken. En sådan ordning innebär också att den sökande hamnar i en helt orimlig beroendesituation till en arbetsgivare, och risken är stor för utnyttjande till låg lön och dåliga villkor, menade reservanterna. De ansåg att förslaget om spårbyte riskerar att underminera asylrätten.

Det verkliga problemet för asylrätten består enligt min mening inte i möjligheten till ”spårbyte” utan i den mycket restriktiva inställningen till asylsökandes skyddsbehov. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet skrev i sin reservation bl.a. om personer som i realiteten är i behov av skydd – och vi vet ju att många av dem som får nej på ansökan om uppehållstillstånd har skyddsbehov som Migrationsverket och Migrationsdomstolen inte tror på. När sådana personer blir nekade uppehållstillstånd blir ju följden ofta att de stannar kvar ändå, lever som gömda under väldigt svåra förhållanden, hellre än att återvända till landet som de flytt från. Risk för utnyttjande till låg lön och dåliga villkor finns förvisso, eftersom arbetsgivare som rekryterar från tredje land inte är tvungna att leva upp till sina löften, när invandraren väl kommit hit och börjat arbeta. Men detta gäller alla arbetskraftsinvandrare, och det är ett missförhållande som Sverige under alla omständigheter måste råda bot på. Det är en skandal att det fortfarande är så.

Men för Sverige som behöver arbetskraftsinvandrare, och för den asylsökande som fått nej men inte vågar resa tillbaka till ursprungslandet, är det väl rimligast att han får tillåtelse att arbeta här, om han lyckats finna en arbetsgivare som är beredd att uppfylla de krav på schyssta villkor som ställs när arbetstagare rekryteras utomlands ifrån. Det finns asylsökande som lär sig svenska ganska bra medan de befinner sig i asylprocessens långbänk. Det verkar onödigt, att inte säga dumt, att neka en sådan person arbetstillstånd enbart därför att han inte ansökt om det inom två veckor från det slutliga nejet på asylansökan. Det står ju i uppenbar strid mot den önskan att underlätta rekryteringen av arbetskraft från tredje land, som regeringen uttryckte i propositionen. Varför unnar man inte vissa personer att leva enligt ”arbetslinjen”?

Görel Sävborg-Lundgren

Aktiv i Ekumeniska fristadsgruppen i Uppsala och Socialdemokrater för tro och solidaritet

Du behövs!

Du behövs i FARR:s verksamhet!

Alla asylkommittéer, flyktinggrupper och andra föreningar som på olika sätt organiserar eller stödjer asylsökande eller papperslösa är välkomna att bli medlemmar i FARR. Som medlemsgrupp får ni del av utskick och diskussion grupperna emellan, ni kan utnyttja FARR:s studiematerial och seminarier och ni kan påverka vilken politik FARR ska driva gentemot politiker och beslutsfattare. Nätverkets främsta uppgift är att dela våra gemensamma kunskaper.

Du som själv är berörd som asylsökande eller papperslös, eller för att du arbetar med dessa frågor i ditt yrke eller engagerar dig på egen hand, är också mycket välkommen som medlem. Genom FARR kan du få stöd och information och kontakt med andra inom rörelsen. Ditt medlemskap är viktigt för oss. Alla FARR:s kunskaper bygger på medlemmarnas erfarenheter.

orange knapp

Kontakt

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391,
101 27  STOCKHOLM

Medlemssidor

Medlemssidorna är just nu stängda på grund av resursbrist. Vi hoppas kunna öppna ett nytt medlemsforum på en annan plattform.

Stöd FARR!

  

SWISH

123 327 8983

Postgiro 520890-5