rutor 2018 februari
Länk till FARR:s policydokument Länk till FARR:s tidning Artikel 14 Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Länk till EU-material
HEMOM FARROm FarrDebattinläggBengt Sjöberg: När man nått vägs ände

Bengt Sjöberg: När man nått vägs ände

"Vi tog farväl och jag överlämnade mappen med alla handlingar. Var det värt alla timmar som jag suttit och skrivit?"

I sin senaste artikeln i Flyktingbloggen reflekterar Bengt Sjöberg över vad som vunnits med alla försök att dra ut på tiden innan en utvisning verkställs, och över vad som hänt med alla dem som lämnat Sverige efter lång strid. Några tycks klara sig bra även om omständigheterna är svåra, andra hamnade direkt i den förföljelse de fruktat. "Mina tankar går ofta till dem som hade skäl att få stanna i Sverige, men inte blev trodda." skriver Bengt Sjöberg.
Läs mer i Flyktingbloggen

Du behövs!

Du behövs i FARR:s verksamhet!

Alla asylkommittéer, flyktinggrupper och andra föreningar som på olika sätt organiserar eller stödjer asylsökande eller papperslösa är välkomna att bli medlemmar i FARR. Som medlemsgrupp får ni del av utskick och diskussion grupperna emellan, ni kan utnyttja FARR:s studiematerial och seminarier och ni kan påverka vilken politik FARR ska driva gentemot politiker och beslutsfattare. Nätverkets främsta uppgift är att dela våra gemensamma kunskaper.

Du som själv är berörd som asylsökande eller papperslös, eller för att du arbetar med dessa frågor i ditt yrke eller engagerar dig på egen hand, är också mycket välkommen som medlem. Genom FARR kan du få stöd och information och kontakt med andra inom rörelsen. Ditt medlemskap är viktigt för oss. Alla FARR:s kunskaper bygger på medlemmarnas erfarenheter.

orange knapp

Kontakt

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391,
101 27  STOCKHOLM

Medlemssidor

Medlemssidorna är just nu stängda på grund av resursbrist. Vi hoppas kunna öppna ett nytt medlemsforum på en annan plattform.

Stöd FARR!

  

SWISH

123 327 8983

Postgiro 520890-5